Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

X’għandi nagħmel jekk niltaqa’ ma’ xi problema teknika jew organizzazzjonali f’ċentru tal-ittestjar li tista' taffettwa l-prestazzjoni/it-test tiegħi?

Jekk tinqala’ xi problema, jekk jogħġbok kun ċert li:

  • tiġbed l-attenzjoni tal-inviġilatur biex isolvi l-kwistjoni u titlob li l-inċident jiġi reġistrat bil-miktub, U
  • tinnotifika bil-miktub lill-EPSO fi żmien 3 ijiem kalendarji wara t-test permezz tal-formola ta’ kuntatt online b’deskrizzjoni qasira tal-problema li ltqajt magħha.