Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Xi jfissru l-gradi differenti ta' Assistenti-Segretarji?

Question categories:
  • Karriera ta' Segretarju/Skrivan tkopri l-gradi minn AST/SC1 sa AST/SC6.
  • Staff ġdid normalment jidħol fil-gradi AST/SC 1 jew AST/SC 2.
  • Il-kandidati AST/SC1 għandhom ikunu lestew l-edukazzjoni sekondarja u jkollhom esperjenza preċedenti rilevanti, jew ikollhom kwalifika vokazzjonali rilevanti.
  • (Il-grad AST/SC2 xi kultant ikun disponibbli għal kandidati b’aktar esperjenza).