Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Xi jfissru l-gradi differenti ta’ Assistent (AST)?

Question categories:
  • Karriera ta’ assistent tkopri l-gradi AST 1 sa AST 11.
  • Persunal ġdid normalment jibda fil-grad AST 1 jew AST 3.
  • Il-kandidati AST 1 għandhom ikunu lestew l-edukazzjoni sekondarja u jkollhom esperjenza rilevanti preċedenti, jew ikollhom kwalifika professjonali rilevanti.
  • Il-kandidati AST 3 ġeneralment ikunu lestew l-edukazzjoni sekondarja, ikollhom kwalifika vokazzjonali rilevanti u/jew esperjenza rilevanti ta’ diversi snin.