Skip to main content

X’tipi ta’ testijiet se jkolli nagħmel wara li niġi preselezzjonat?

Question categories:

Jekk ġejt preselezzjonat minn servizz ta’ reklutaġġ, se tiġi mistieden biex tagħmel żewġ tipi ta’ testijiet ta’ selezzjoni.

L-ewwel nett, se tgħaddi minn sensiela ta’ testijiet b’għażla multipla biex jiġu vvalutati l-aptitudnijiet ġenerali tiegħek fir-raġunament verbali, numeriku u astratt (bil-Lingwa 1 tiegħek).

Imbagħad, se tagħmel test ta’ kompetenza speċifika* għal profil u grupp ta’ funzjoni li tkun applikajt għalih (bil-Lingwa 2 tiegħek). 

Jekk diġà għaddejt mit-testijiet ta’ raġunament għall-istess grupp ta’ funzjoni jew għal grupp ta’ funzjonijiet ogħla, iżda mhux it-test tal-kompetenza*, se tiġi mistieden biss biex tagħmel it-test tal-kompetenza*.

L-EPSO ma jorganizzax testijiet ta’ kompetenza għal profili fil-grupp ta’ funzjoni I. Jekk tgħaddi minn testijiet ta’ raġunament għal grupp ta’ funzjoni I, tista’ tiġi mistieden għal test ta’ kompetenza organizzat mis-servizz ta’ reklutaġġ.

Għall-gruppi ta’ funzjonijiet kollha, is-servizz ta’ reklutaġġ jista’ jitolbok tagħmel testijiet li tqis li huma rilevanti għax-xogħol, bħal test ta’ abbozzar, test tas-sewqan, eċċ. L-informazzjoni kollha dwar dawn it-testijiet se tiġi pprovduta mis-servizzi ta’ reklutaġġ.

Jekk jogħġbok agħti wkoll ħarsa lejn it-testijiet kampjun tagħna (“Aġenti Kuntrattwali” – “Test abbażi tal-kompetenza”) għal aktar tagħrif.

*Il-kandidati għal profili lingwistiċi (qarrejja tal-provi u tradutturi) jagħmlu test ta’ komprensjoni tal-lingwa minflok test ta’ kompetenza.