Skip to main content

Riżultat aħjar fit-testijiet iżid iċ-ċansijiet li niġi reklutat?

Le. Is-servizzi tar-reklutaġġ jistgħu jaraw biss jekk kandidat ikunx għadda jew le mit-testijiet.

Il-punteġġ tiegħek se jkun viżibbli għalik biss (permezz tal-Profil tal-EPSO tiegħek).

Is-servizzi tar-reklutaġġ m’għandhomx jirrikjedu li tagħtihom prova li għaddejt mit-testijiet tal-EPSO peress li l-informazzjoni neċessarja dwar l-istatus tiegħek hija aċċessibbli għalihom fil-bażi tad-data tal-kandidati.