Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

X’jiġri jekk ngħaddi mit-testijiet ta’ selezzjoni?

Question categories:

Jekk tgħaddi mit-testijiet ta’ selezzjoni (trid iġġib il-marka minima biex tgħaddi f'kull test kif speċifikat fis-sejħa), tiġi mistieden għal intervista mis-servizz tar-reklutaġġ.

Il-validità tar-riżultati (mid-data meta r-riżultati kienu ppubblikati fil-profil tal-EPSO tiegħek) hija kif ġej:

  • testijiet tar-raġunament għal 10 snin
  • testijiet tal-kompetenza għal 5 snin

Ir-riżultati huma dejjem validi għall-profil u l-qasam ta’ kompetenza li ġejt ittestjat għalihom kif ukoll għal kwalunkwe grupp ta’ funzjoni inferjuri.

Eżempju: Tgħaddi mit-testijiet ta’ raġunament u tal-kompetenza għall-Profil tal-Liġi FGIV.

Dawn ir-riżultati se jkunu validi għall-Profil tal-Liġi FGIV kif ukoll għal kwalunkwe grupp ta’ funzjoni inferjuri fi ħdan il-profil tal-Liġi, f’dan il-każ FGIII.

Dan ifisser li tista’ tirċievi stediniet għal intervista għal postijiet battala fiż-żewġ gruppi ta’ Funzjoni, III u IV.

Madankollu, jekk tgħaddi mit-testijiet għall-Profil tal-Liġi FGIII, dawn mhux se jkunu validi għal kwalunkwe Grupp ta’ Funzjoni ogħla, f’dan il-każ għal FGIV.