Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

X’jiġri jekk ngħaddi mit-testijiet ta’ selezzjoni, iżda mhux mit-testijiet tar-reklutaġġ?

Question categories:

Is-servizzi ta’ reklutaġġ jistgħu jistiednu lil diversi kandidati għal intervista (u possibbilment għal testijiet oħrajn) għal kull pożizzjoni battala. Hu f’idejn is-servizzi ta’ reklutaġġ li jipprovdu l-feedback dwar l-eżitu tal-intervista (u testijiet oħrajn jekk applikabbli).

Madankollu, jekk f’dik l-okkażjoni ma tgħaddix, ir-riżultati tat-test ta’ selezzjoni tiegħek se jibqgħu validi (*), mid-data meta jiġu ppubblikati fil-Profil tal-EPSO tiegħek, għal:

  • 10 snin (testijiet ta’ raġunament)
  • 5 snin (testijiet ta’ kompetenza)
  • 5 snin (testijiet tal-komprensjoni tal-lingwa)

Is-servizzi ta’ reklutaġġ jistgħu jerġgħu jippreselezzjonawk (f’lista preliminari) u jistednuk għal intervista (u għal testijiet oħrajn). 

Tinsiex taġġorna l-applikazzjoni(jiet) tiegħek tal-inqas kull sitt xhur jekk tixtieq tibqa’ viżibbli għas-servizzi ta’ reklutaġġ.

 

(*) Dan japplika biss għall-proċeduri CAST/P. Innota li r-riżultati tat-testijiet tiegħek fil-proċedura ta’ selezzjoni CAST/P mhumiex validi għal proċedura ta’ selezzjoni oħrajn.