Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Meta se nsir naf min hu interessat fil-profil tiegħi?

Question categories:

Jekk tkun preselezzjonat u tgħaddi mit-testijiet, is-servizzi tar-reklutaġġ interessati fil-profil tiegħek se jikkuntattjawk (permezz tal-indirizz tal-email fil-Kont tal-EPSO tiegħek) u jistednuk għal testijiet tar-reklutaġġ li jinkludu intervista u testijiet opzjonali oħrajn.

L-EPSO ma jipprovdix informazzjoni lill-kandidati dwar liema servizz tar-reklutaġġ huwa interessat fihom fi kwalunkwe stadju tal-proċedura ta’ selezzjoni.