Skip to main content

X’tip ta’ kuntratt se niġi offrut?

It-tip ta’ kuntratt jiddependi minn ħafna elementi fosthom mis-servizz ta’ reklutaġġ.

Għal aktar informazzjoni dwar l-arranġamenti kuntrattwali, jekk jogħġbok irreferi għall-Anness III, il-punt 4 tas-Sejħa għal Espressjoni ta’ Interess.