Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Naħseb li kelli nkun ammess abbażi tal-kwalifiki tiegħi u/jew l-esperjenza professjonali tiegħi

Question categories:

Il-konvinzjoni personali tiegħek dwar kif il-kwalifiki/l-esperjenza tiegħek kellhom ikunu evalwati hija suġġettiva u ma jistgħux jissostitwixxu l-evalwazzjoni tal-Bord tal-Għażla. Ma tikkostitwixxix provi inkonfutabbli ta’ żball manifest imwettaq mill-Bord.

Il-kriterji ta’ evalwazzjoni tal-Bord ta' Selezzjoni normalment jinkludu lista ta’ dik li jikkunsidra bħala rilevanti fir-rigward ta’ suġġetti studjati, diplomi miksuba, il-livell tad-diploma, ir-rilevanza, il-livell u t-tul tal-esperjenza ta' xogħol. 

Elementi differenti jistgħu jispjegaw id-deċiżjoni tal-Bord ta' Selezzjoni li teskludik abbażi ta' kriterji ta' selezzjoni stabbiliti minn qabel:               

  • Id-diploma tiegħek m'għandhiex x'taqsam biżżejjed mal-qasam tal-kompetizzjoni
  • Id-diploma tiegħek mhix tal-livell/tul adegwat
  • L-esperjenza tiegħek m'għandhiex x'taqsam biżżejjed mal-qasam 
  • L-esperjenza tiegħek f’dan il-qasam hija qasira wisq
  • M'għandekx esperjenza rilevanti biżżejjed minn meta ksibt id-diploma mitluba għal din il-kompetizzjoni