Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Nista’ nressaq ilment amministrattiv (artikolu 90) qabel ma nirċievi t-tweġiba dwar rieżami (fuq l-istess suġġett)?

Question categories:

Le, jekk tħoss li jkun neċessarju, tista’ tagħmel dan wara li tirċievi t-tweġiba dwar ir-rieżami. L-ilment amministrattiv skont l-artikolu 90 irid ikun ibbażat fuq deċiżjoni li taffettwa b’mod negattiv l-istatus legali tiegħek bħala kandidat, jiġifieri f’dan il-każ ibbażat fuq it-tweġiba negattiva għal rieżami tal-Bord ta’ Selezzjoni. L-iskadenza biex tissottometti ilment skont l-artikolu 90 hi ta’ 3 xhur mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni li tixtieq tikkontesta.