Skip to main content

Nista’ nressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew?

Question categories:

Kull kandidat jista’ jressaq ilment lill-Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn mid-data meta seħħew il-fatti jew l-atti ta’ allegazzjoni ta’ amministrazzjoni ħażina.