Skip to main content

Kif jiġu ttestjati l-għarfien dwar l-UE u l-motivazzjoni?

Question categories:
L-impenn għall-Ewropa jibqa’ fattur maġġuri biex nattiraw u nagħżlu l-persunal tal-futur. L-għarfien tal-UE u l-motivazzjoni li taħdem għall-UE huma ttestjati fi stadji differenti matul il-proċedura ta’ selezzjoni:
  • permezz ta’ għodda ta’ awtoselezzjoni online li l-kandidati jimlew qabel ma jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom;
  • fil-formola tal-applikazzjoni fejn il-kandidati jiddikjaraw l-istudji jew l-esperjenza professjonali tagħhom relatati mal-UE u jiddeskrivu l-motivazzjoni tagħhom biex jaħdmu mal-UE;
  • matul it-testijiet fiċ-Ċentru tal-Evalwazzjoni li huma bbażati fuq xenarji ta’ xogħol tal-ħajja reali f’istituzzjoni tal-UE. Dawn ix-xenarji huma maħsuba minn uffiċjali tal-UE u huma bbażati fuq sitwazzjonijiet li seħħew tassew. Huma jeħtieġu fehim aktar profond ta’ x’jagħmlu l-istituzzjonijiet, ir-rwoli tagħhom u kif jaħdmu flimkien;
  • matul l-attivitajiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni wkoll, il-kandidati li jkunu qed jieħdu sehem f’Kompetizzjoni tal-Amministraturi Gradwati jagħmlu intervista dwar il-motivazzjoni tal-UE fejn iridu jwieġbu mistoqsijiet fuq suġġetti bħal: l-oriġini tal-interess biex jaħdmu mal-UE, l-għarfien dwar il-valuri tal-UE u l-impenn lejhom, il-fehim tal-isfidi attwali u tal-futur tal-UE, x’inhu mistenni fir-rigward ta’ karriera mal-UE, l-għarfien dwar l-UE u l-oriġini tagħha, l-istituzzjonijiet tal-UE u l-politiki prinċipali tal-UE.