Skip to main content

Kien hemm problema b’waħda mill-mistoqsijiet b'għażla multipla tiegħi f’test tal-CAST Permanenti, x’nista’ nagħmel?

Jekk ikollok dubju serju dwar il-kontenut ta’ mistoqsija ta’ test jekk jogħġbok ikkuntattja lis-Servizz ta’ Kuntatt tal-Kandidati tal-EPSO mhux aktar tard minn tlett ijiem kalendarji mit-test tiegħek fejn tispjega b’mod ċar iċ-ċirkostanzi u n-numru tal-kandidat tiegħek (ara l-proċedura fis-Sejħa għal Espressjoni ta' Interess).

Jekk element identifikat ma jkunx konformi mal-kriterji ta’ kwalità tal-EPSO, jiġu applikati dawn il-miżuri korrettivi:
- L-element se jiġi kkoreġġut jew se jitneħħa mill-bażi ta’ data;
- Jistgħu jittieħdu miżuri korrettivi fil-każijiet fejn l-EPSO jsib li kien hemm impatt negattiv fuq il-kandidat.