Skip to main content

X’tip ta’ kwalifiki professjonali għandi bżonn?

Question categories:

F’ċerti każijiet taf tkun meħtieġa esperjenza ta' xogħol rilevanti.

Sabiex l-esperjenza professjonali tiegħek tiġi kkunsidrata, din għandha tkun relazzjoni ta’ xogħol attwali magħmula mill-elementi li ġejjin:

  • xogħol reali u ġenwin,
  • Xogħol imħallas, u
  • bħala impjegat (kwalunkwe tip ta’ kuntratt), jew fornitur ta’ servizz.

L-esperjenza professjonali tiegħek titqies biss jekk il-kontenut tagħha jkun f’relazzjoni mad-dmirijiet deskritti fl-avviż tal-kompetizzjoni li qed tapplika għalih.

L-esperjenza professjonali tiegħek se titqies kif ġej:

  • Xogħol bi ħlas taħt kwalunkwe tip ta’ kuntratt (impjegat, persuna li taħdem għal rasha, impjegat taċ-ċivil, imprenditur, konsulent indipendenti eċċ.)
  • Xogħol volontarju: ix-xogħol volontarju jitqies biss jekk jitħallas. Ix-xogħol volontarju għandu jkun komparabbli ma’ xogħol full-time, kemm f’termini ta’ numru ta’ sigħat kif ukoll ta’ tul ta’ żmien.
  • Internship: l-internships jiġu kkunsidrati jekk jitħallsu.
  • Servizz militari obbligatorju: servizz militari obbligatorju se jiġi kkunsidrat għal perjodu li ma jaqbiżx it-tul ta’ żmien legali ta’ dak is-servizz fl-Istat Membru li tiegħu inti ċittadin. (Is-servizz militari jista’ jsir qabel jew wara li tkun ksibt il-kwalifika li tagħti aċċess għall-kompetizzjoni).
  • Leave tal-maternità/liv tal-ġenituri/liv għall-adozzjoni: dan il-leave se jiġi kkunsidrat jekk ikun fil-qafas ta’ kuntratt tax-xogħol. Jekk l-avveniment (twelid jew adozzjoni) iseħħ meta tkun bla xogħol, il-leave korrispondenti ma jiġix ikkunsidrat. 
  • PhD: PhDs huma assimilati mal-esperjenza professjonali, anki meta ma jitħallsux u għal tul ta’ żmien massimu ta’ tliet snin, sakemm il-PhD tkun tlestiet b’suċċess.
  • Xogħol part-time: ix-xogħol part-time jiġi kkalkulat fuq bażi pro-rata tal-ħin maħdum. Pereżempju, jekk ħdimt part-time għal sitt xhur, l-esperjenza tiegħek se tiġi kkalkulata bħala tliet xhur.

L-esperjenza professjonali hija rilevanti biss jekk tkun inkisbet wara li tkun inkisbet id-diploma li tagħti aċċess għall-kompetizzjonijiet.