Skip to main content

Kif niżguraw it-trattament ugwali tal-kandidati u l-imparzjalità tal-Bord ta’ Selezzjoni fil-proċeduri ta’ selezzjoni?

Question categories:

Kull proċedura ta’ selezzjoni għandha l-Bord tas-Selezzjoni tagħha stess biex tagħżel l-aħjar kandidati abbażi ta’ kwalifiki u kompetenzi definiti fl-avviż tal-kompetizzjoni. Il-Bordijiet ta’ Selezzjoni huma magħmulin minn uffiċjali mill-Istituzzjonijiet tal-UE, u l-EPSO jagħmel kull sforz biex jiżgura bilanċ f’termini ta’ ġeneru, kapaċità lingwistika, persunal vs rappreżentanza amministrattiva u daqs tal-istituzzjoni. Il-President assistit minn Viċi President wieħed jew aktar imexxi l-ħidma tal-Bord. Il-kompiti kollha relatati mal-valutazzjoni ta’ kandidati fil-fażijiet differenti tal-proċedura ta’ selezzjoni huma koperti mis-segretezza tal-proċedimenti tal-Bord, u riflessi fil-Passaport ta’ Kompetenza finali pprovdut lill-kandidat għal raġunijiet ta’ trasparenza.

L-EPSO jagħti importanza kbira  lill-ugwaljanza  u jagħmel kull sforz biex jiġu rispettati l-opportunitajiet indaqs,  it-trattament  u l-aċċess għall-applikanti kollha tiegħu, kif ġej:

  • Il-prinċipju ewlieni li jiggwida l-ħidma tal-Bord ta’ Selezzjoni hu l-prinċipju tal-imparzjalità. Pereżempju, ma tista’ teżisti ebda rabta ġerarkika diretta bejn membru tal-Bord ta’ Selezzjoni u l-kandidat li hu jivvaluta. Madankollu, l-eżistenza ta’ relazzjoni preċedenti jew anki attwali ta’ natura aktar distanti waħedha ma teskludix awtomatikament il-possibbiltà ta’ valutazzjoni.
  • Kemm il-membri tal-Bord ta’ Selezzjoni kif ukoll il-kandidati huma meħtieġa jiddikjaraw kwalunkwe kunflitt ta’ interess possibbli għall-EPSO sabiex dan ikun jista’ jiġi kkunsidrat u jsiru l-aġġustamenti potenzjali skont dan.
  • Il-Bord ta’ Selezzjoni jsegwi l-kriterji stabbiliti minn qabel tal-eliġibbiltà, tas-selezzjoni u tal-valutazzjoni stabbiliti fl-Avviż tal-Kompetizzjoni. Dawn il-kriterji huma dokumentati, adottati u applikati bir-reqqa u b’mod konsistenti.
  • Taħriġ, ikkowċjar u superviżjoni estensivi tal-Membri tal-Bord kif ukoll laqgħat regolari ta’ rieżami jiżguraw approċċ ta’ valutazzjoni armonizzata.
  • L-EPSO jwettaq kontrolli tal-kwalità sistematiċi u analiżijiet statistiċi biex jimmonitorja u jelimina kwalunkwe preġudizzju possibbli fil-valutazzjoni tal-kandidati.