Skip to main content

Fejn nista’ nsir naf aktar dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-aġenti kuntrattwali?

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol fir-Regolamenti tal-Persunal, kif ukoll l-aktar informazzjoni reċenti dwar is-salarji għall-uffiċjali u l-istaff kuntrattwali (l-aġġornament annwali japplika minn Lulju 2020).

Aktar informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tal-impjieg fil-Kummissjoni Ewropea hi disponibbli wkoll fil-Kundizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra.