Skip to main content

X’għandi nagħmel jekk niltaqa’ ma’ problema teknika jew organizzattiva matul it-test b’inviġilazzjoni mill-bogħod li tista’ taffettwa t-test/il-prestazzjoni tiegħi?

Jekk tinqala’ xi problema matul test b’inviġilazzjoni mill-bogħod, jekk jogħġbok ara li:

  • twissi lill-Inviġilatur permezz tal-karatteristika LIVE PROCTOR (meta tkun qed tagħmel l-eżami) jew lil aġent Prometric permezz taċ-chat link biex isolvi l-problema u itolbu jirreġistra l-inċident bil-miktub U
  • tinnotifika bil-miktub lill-EPSO fi żmien 3 ijiem kalendarji wara t-test permezz tal-formola ta’ kuntatt online b’deskrizzjoni qasira tal-problema li ltqajt magħha. L-obbligu li tinforma lill-EPSO japplika fil-każijiet kollha (inkluż meta l-kuntrattur jassigura kwalunkwe segwitu).