Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

(CEPOL) L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi

Is-CEPOL hija aġenzija tal-Unjoni Ewropea li l-għan tagħha hu li tiżviluppa, timplimenta u tikkoordina t-taħriġ għall-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi.

Location
Budapest (l-Ungerija)