Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), li hu bbażat fi Brussell u f’uffiċċji madwar id-dinja, hu l-korp diplomatiku tal-UE. Għandu l-għan li jagħmel il-politika barranija tal-UE aktar koerenti u effettiva, u b’hekk tiżdied l-influwenza globali tal-Ewropa.

Il-postijiet battala kollha ta’ aġenti kuntrattwali tas-SEAE – kemm fl-HQs kif ukoll fid-Delegazzjonijiet tal-UE – huma ppubblikati fuq is-sit web tas-SEAE (link hawn taħt).

Location
Brussell (il-Belġju)