Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

(Eurojust) L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali

L-Eurojust, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali, hija ċentru uniku bbażat f'The Hague, in-Netherlands, fejn l-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali jaħdmu flimkien mill-qrib biex jiġġieldu l-kriminalità transfruntiera organizzata serja. Ir-rwol tal-Eurojust huwa li tgħin biex l-Ewropa ssir post aktar sikur billi tikkoordina l-ħidma tal-awtoritajiet nazzjonali – mill-Istati Membri tal-UE kif ukoll minn Stati terzi – fl-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-kriminalità transnazzjonali.

Location
The Hague (In-Netherlands)