Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Fond Ewropew tal-Investiment (FEI)

Il-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) hu parti mill-grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Il-missjoni ewlenija tiegħu hi li jappoġġja n-negozji mikro, żgħar u medji (SMEs) tal-Ewropa billi jgħinhom fl-aċċess għall-finanzi. Il-FEI ifassal u jiżviluppa kapital ta’ riskju u tkabbir, garanziji u strumenti ta’ mikrofinanzjament li jimmiraw speċifikament għal dan is-settur tas-suq. F’dan ir-rwol, il-FEI jrawwem l-objettivi tal-UE b’appoġġ għall-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp, l-intraprenditorija, it-tkabbir, u l-impjiegi.

Location
Lussemburgu (il-Lussemburgu)