Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Parlament Ewropew

Flimkien mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew hu l-korp ewlieni tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE. Hu elett direttament mill-votanti tal-UE kull 5 snin. L-aħħar elezzjonijiet saru f’Mejju 2014. B’kollox, il-Parlament Ewropew jimpjega madwar 8,000 uffiċjal u persunal ieħor. Dawn ġejjin mill-Istati Membri kollha tal-UE u huma assenjati fit-tliet postijiet tax-xogħol tal-Parlament (il-Lussemburgu, Strasburgu u Brussell) u fl-Uffiċċji ta’ Informazzjoni fl-Istati Membri.

Il-Parlament Ewropew jirrekluta uffiċjali, persunal temporanju u kuntrattwali permezz ta’ kompetizzjonijiet miftuħa organizzati mill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal. Barra minn hekk, il-Membri tal-Parlament Ewropew jimpjegaw l-assistenti parlamentari akkreditati tagħhom. L-aġenziji tal-impjiegi huma responsabbli għar-reklutaġġ tal-persunal tal-aġenzija. Fl-aħħar nett, l-esperti nazzjonali sekondati jiġu reklutati permezz tar-Rappreżentanza Permanenti tal-Istat Membru għall-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew joffri wkoll bosta traineeships matul is-sena.

Location
Brussell (il-Belġju)
Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Strasburgu (Franza)