Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

(FRA) L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali

Permezz tal-ġbir u l-analiżi tad-dejta fl-UE, l-FRA tassisti lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri tal-UE biex jifhmu u jindirizzaw l-isfidi tas-salvagwardja tad-drittijiet fundamentali ta’ kulħadd fl-UE.

Location
Vjenna (l-Awstrija)