Skip to main content

Proċeduri ta’ selezzjoni magħluqin

F’din il-paġna, tista’ ssib informazzjoni dwar il-proċeduri ta’ selezzjoni magħluqin ippubblikati minn April 2016 ’il quddiem

Għal informazzjoni qabel dik id-data, jekk jogħġbok żur il-paġna dwar il-proċeduri ta’ selezzjoni ppubblikati qabel April 2016

Titlu tal-kariga Referenza
Amministraturi - Teknoloġija Avvanzata: Computing ta’ Prestazzjoni Għolja COM/TA/AD/01/20 - 1
Amministraturi - Teknoloġija Avvanzata: Teknoloġiji quantum COM/TA/AD/01/20 - 2
Amministraturi - Analiżi tad-Data u Xjenza tad-Data COM/TA/AD/01/20 - 3
Amministraturi - Post tax-Xogħol Diġitali, Awtomatizzazzjoni tal-Uffiċċju u Computing Mobbli COM/TA/AD/01/20 - 4
Amministraturi - Sigurtà tal-ICT COM/TA/AD/01/20 - 5
Amministraturi - Infrastruttura tal-IT u tal-Cloud COM/TA/AD/01/20 - 6
Tradutturi tal-lingwa Ġermaniża COM/TA/AD/02/21
Tradutturi tal-lingwa Irlandiża COM/TA/AD/03/20
Tradutturi tal-lingwa Finlandiża COM/TA/AD/03/21
Assistenti - Teknoloġija Avvanzata: Computing ta’ Prestazzjoni Għolja COM/TA/AST/02/20 - 1
Assistenti - Analiżi tad-Data u Xjenza tad-Data COM/TA/AST/02/20 - 3
Assistenti - Post tax-Xogħol Diġitali, Awtomatizzazzjoni tal-Uffiċċju u Computing Mobbli COM/TA/AST/02/20 - 4
Assistenti - Sigurtà tal-ICT COM/TA/AST/02/20 - 5
Assistenti - Infrastruttura tal-IT u tal-Cloud COM/TA/AST/02/20 - 6
Amministraturi fil-qasam tal-Awditjar EPSO/AD/322/16 - AD5
Tradutturi tal-lingwa Irlandiża EPSO/AD/361/18
Amministraturi fil-qasam tal-Immaniġġjar tal-Arkivji/tar-Rekords EPSO/AD/362/18
Amministraturi fil-qasam tad-Dwana EPSO/AD/363/18 - 1
Amministraturi fil-qasam tat-Tassazzjoni EPSO/AD/363/18 - 2
Uffiċjali tas-sigurtà - Operazzjonijiet tas-sigurtà EPSO/AD/364/19 - 1
Uffiċjali tas-sigurtà - Sigurtà teknika EPSO/AD/364/19 - 2
Uffiċjali tas-sigurtà - Sigurtà tal-informazzjoni u tad-dokumenti EPSO/AD/364/19 - 3
Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Ċiprijotta (CY) EPSO/AD/365/19 - AD5
Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Ċiprijotta (CY) EPSO/AD/365/19 - AD7
Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Griega (EL) EPSO/AD/366/19 - AD5
Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Griega (EL) EPSO/AD/366/19 - AD7
Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Ungeriża (HU) EPSO/AD/367/19 - AD5
Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Ungeriża (HU) EPSO/AD/367/19 - AD7
Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Taljana (IT) EPSO/AD/368/19 - AD5
Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Taljana (IT) EPSO/AD/368/19 - AD7
Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Latvjana (LV) EPSO/AD/369/19 - AD5
Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Latvjana (LV) EPSO/AD/369/19 - AD7
Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Pollakka (PL) EPSO/AD/370/19 - AD5
Speċjalisti fir-riċerka legali - Avukati - Il-liġi Pollakka (PL) EPSO/AD/370/19 - AD7
Amministraturi tar-Riċerka Xjentifika - valutazzjoni/evalwazzjoni tal-impatt kwantitattiv u kwalitattiv tal-politika EPSO/AD/371/19 - 1
Amministraturi tar-Riċerka Xjentifika - Applikazzjonijiet tax-xjenza tad-data EPSO/AD/371/19 - 2
Amministraturi tar-Riċerka Xjentifika - Immudellar għall-politika EPSO/AD/371/19 - 3
Amministraturi tar-Riċerka Xjentifika - Żvilupp ta’ applikazzjonijiet tal-ispazju, tat-telekomunikazzjoni u tat-telerilevament EPSO/AD/371/19 - 4
Amministraturi tar-Riċerka Xjentifika - Maniġment u komunikazzjoni tal-għarfien xjentifiku EPSO/AD/371/19 - 5
Amministraturi tar-Riċerka Xjentifika - Riċerka u dekommissjonar nukleari EPSO/AD/371/19 - 6
Amministraturi fil-qasam tal-Awditjar EPSO/AD/372/19 - AD 5
Amministraturi fil-qasam tal-Awditjar EPSO/AD/372/19 - AD 7
Amministraturi Gradwati EPSO/AD/373/19
Amministraturi fil-Liġi tal-Kompetizzjoni EPSO/AD/374/19 - 1
Amministraturi fil-Liġi Finanzjarja EPSO/AD/374/19 - 2
Amministraturi fil-Liġi tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja EPSO/AD/374/19 - 3
Amministraturi fir-Regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit tal-UE EPSO/AD/374/19 - 4
Amministraturi fil-Protezzjoni tal-muniti tal-euro mill-iffalsifikar EPSO/AD/374/19 - 5
Lingwa-Daniża (DA) Ġuristi-Lingwisti EPSO/AD/375/20
Lingwa-Kroata (HR) Ġuristi-Lingwisti EPSO/AD/378/20