Skip to main content

Il-proċeduri li għaddejjin

Hawnhekk issib informazzjoni aġġornata (skedi ta’ żmien, dokumenti relatati, eċċ.) dwar il-proċeduri ta’ selezzjoni li għaddejjin immaniġġjati mill-EPSO. 

Titlu tal-kariga Referenza
Psikologi Edukattivi (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Qarrejja tal-provi (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Tradutturi (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Ġestjoni tal-Bini (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Il-finanzi (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Komunikazzjoni (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Politika / politiki tal-UE (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Liġi (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Teknologija tal-informazzjoni u komunikazzjoni (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Ħaddiema ta’ xogħol manwali jew ta’ appoġġ amministrattiv (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Persunal tal-kura tat-tfal (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Ġestjoni tal-proġetti/programmi (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Amministrazzjoni / Riżorsi Umani (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Segretarji/Skrivani (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Amministraturi fil-qasam tal-industrija tad-difiża EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Esperti fil-qasam tal-industrija tad-difiża EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Amministraturi fil-qasam tal-ispazju EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Esperti fil-qasam tal-ispazju EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Assistenti Lingwistiċi - Estonjan (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Assistenti Lingwistiċi - Kroat (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Assistenti Lingwistiċi - Taljan (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Assistenti Lingwistiċi - Olandiż (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Assistenti Lingwistiċi - Pollakk (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Assistenti Lingwistiċi - Portugiż (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Amministraturi fil-qasam tal-Awditjar EPSO/AD/399/22
Amministraturi - Infrastrutturi tal-ICT, cloud, networks u middleware EPSO/AD/398/22 - 1
Amministraturi - Post tax-Xogħol Diġitali, Awtomatizzazzjoni tal-Uffiċċju u Computing Mobbli EPSO/AD/398/22 - 2
Amministraturi - IT u governanza tad-data, ġestjoni ta’ programmi/portafolli u proġetti, uffiċċju tal-ġestjoni tal-proġetti (PMO), arkitettura tan-negozju u tal-intrapriża EPSO/AD/398/22 - 3
Amministraturi - Disinn, żvilupp/konfigurazzjoni, ittestjar, tħaddim u manutenzjoni ta’ applikazzjonijiet tal-IT u soluzzjonijiet kummerċjalment disponibbli; Ġestjoni tad-data, analitika tad-data u intelliġenza artifiċjali EPSO/AD/398/22 - 4
Amministraturi - Sigurtà tal-ICT EPSO/AD/398/22 - 5
Assistenti - Infrastrutturi tal-ICT, cloud, networks u middleware EPSO/AST/151/22 - 1
Assistenti - Post tax-Xogħol Diġitali, Awtomatizzazzjoni tal-Uffiċċju u Computing Mobbli EPSO/AST/151/22 - 2
Assistenti - Żvilupp/konfigurazzjoni, ittestjar, tħaddim u manutenzjoni ta’ applikazzjonijiet tal-IT u ta’ soluzzjonijiet kummerċjalment disponibbli; Ġestjoni tad-data, analitika tad-data u intelliġenza artifiċjali EPSO/AST/151/22 - 3
Assistenti - Sigurtà tal-ICT EPSO/AST/151/22 - 4
Lingwa-Irlandiża (GA) Ġuristi-Lingwisti EPSO/AD/396/21
Amministraturi fil-qasam tal-affarijiet marittimi u s-sajd EPSO/AD/397/21
Investigaturi - Investigazzjonijiet u operazzjonijiet kontra l-frodi fil-qasam tan-nefqa tal-UE u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Esperti - Investigazzjonijiet u operazzjonijiet kontra l-frodi fil-qasam tan-nefqa tal-UE u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
Investigaturi - Investigazzjonijiet u operazzjonijiet kontra l-frodi fil-qasam tad-dwana u l-kummerċ, it-tabakk u l-oġġetti ffalsifikati EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)