Skip to main content

Miftuħin għall-applikazzjoni

Fittex il-bażi tad-data tal-opportunitajiet tax-xogħol tagħna għal pożizzjonijiet permanenti u temporanji miftuħin aġġornati, inklużi karigi ta’ aġenti kuntrattwali, traineeships u sekondar. Iċċekkja l-paġna tal-Kategoriji tal-persunal tagħna biex issib aktar informazzjoni dwar it-tip ta’ kuntratti offruti.

Jekk jogħġbok innota li mhux il-postijiet vakanti kollha disponibbli fl-UE huma ppubblikati fuq dan is-sit. 

Tista’ żżur ukoll il-paġni dwar il-karrieri tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE biex issib aktar informazzjoni u opportunitajiet ta’ xogħol. 

Xi proċeduri ta’ selezzjoni għall-persunal temporanju u l-persunal kuntrattwali jistgħu jiġu organizzati wkoll mill-aġenziji tal-UE nfushom. Il-postijiet vakanti fuq is-siti web tal-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji mhumiex responsabbiltà tal-EPSO.

Persunal temporanju
Titlu tal-kariga Grad Postijiet Data tal-għeluq
Uffiċjal tar-Riżorsi Umani AD 6 Bratislava (is-Slovakkja)
Uffiċjal tal-ICT AD 7 Bratislava (is-Slovakkja)
Kap tas-Settur AD 6 Budapest (l-Ungerija)
Speċjalista – Teknoloġija u Soluzzjonijiet Innovattivi AD 6 The Hague (In-Netherlands)
Direttur Eżekuttiv AD 14 Bucharest
Direttur Eżekuttiv AD 14 Brussell (il-Belġju)
Kap tas-Settur tal-Avvenimenti u l-Protokoll AD 7 The Hague (In-Netherlands)
Kap tal-Unità tal-Finanzi u l-Baġit AD 9 The Hague (In-Netherlands)
Assistent Personali AST 3 Frankfurt (il-Ġermanja)
HR Officer - HR Compliance & Risk Management AD 5 Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Uffiċjal tar-Riżorsi Umani
AD 7 Varsavja (il-Polonja)
Speċjalista – Ġestjoni u Appoġġ tal-Iskjerament AD 6 The Hague (In-Netherlands)
Koordinatur tar-Riżorsi Umani (Assistent) AST 3 Brussell (il-Belġju)
Kap tar-Riżorsi Umani AD 8 Lisbona (il-Portugall)
Uffiċjal tal-Proġett - Pjan ta' Żvilupp tal-Kapaċità (CDP) AD 10 Brussell (il-Belġju)
Uffiċjal tal-Proġett - Airworthiness AD 10 Brussell (il-Belġju)
Uffiċjal tas-Servizzi tal-IT AD 7 Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Tabib(a) AD 5, AD 7 Brussell (il-Belġju)
Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali AD 10 Valletta (Malta)
Uffiċjal tal-protezzjoni tad-data AD 5 Strasburgu (Franza)
Amministratur għas-Sigurtà tal-Infrastruttura AST 4 Vigo (Spanja)
Amministratur tal-IT AD 6 Vigo (Spanja)
Uffiċjal tal-Programm Infrastruttura AD 7 Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Espert tal-Politika AD 6 Pariġi (Franza)
Maniġer tal-Provvista ta' Servizz ta' Komunikazzjoni Sikura AD 8 Praga (Ir-Repubblika Ċeka)
Governanza tas-Sigurtà u Risk Manager tal-ICT AD 7 Praga (Ir-Repubblika Ċeka)
Inġinier tal-Istandardizzazzjoni AD 7 Praga (Ir-Repubblika Ċeka)
GSMC Analista tal-Operazzjonijiet AD 7 Pariġi (Franza)
Kap tad-Dipartiment Ġestjoni tal-Programm ta' Komunikazzjoni Sikura AD 10 Praga (Ir-Repubblika Ċeka)
Persunal b'kuntratt
Titlu tal-kariga Grad Postijiet Data tal-għeluq
Espert Legali FG IV Frankfurt (il-Ġermanja)
HR Assistant – HR Process & Systems Lead FG III Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Analista tan-Negozju N/A Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Konsulent dwar il-Budget u l-finanzi FG IV Brussell (il-Belġju)
Assistent Amministrattiv FG II Pariġi (Franza)
Uffiċjal permanenti
Titlu tal-kariga Grad Postijiet Data tal-għeluq
Direttur AD 14 Brussell (il-Belġju)
Apprendist
Titlu tal-kariga Grad Postijiet Data tal-għeluq
Traineeship (profili varji) N/A Bratislava (is-Slovakkja)
Kuntratti oħra
Titlu tal-kariga Grad Postijiet Data tal-għeluq
Uffiċjal Anzjan N/A Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Uffiċjal Finanzjarju N/A Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Uffiċjal Anzjan N/A Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Uffiċjal tad-Data N/A Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Espert nazzjonali sekondat (SNE)
Titlu tal-kariga Grad Postijiet Data tal-għeluq
Uffiċjal tal-Proġett - CBRN u Fatturi Umani N/A Brussell (il-Belġju)
Uffiċjal tal-Proġett - Mediku N/A Brussell (il-Belġju)
ANALIST TAS-SETTUR BANKARJU N/A Pariġi (Franza)
espert fiċ-ċibersigurtà N/A Pariġi (Franza)

Persunal b'kuntratt

Titlu tal-kariga: Uffiċjal Xjentifiku
Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Riċerkatur
Postijiet: Brussell (il-Belġju), Geel (il-Belġju), Ispra (Italja), Karlsruhe (il-Ġermanja), Petten (In-Netherlands), Sevilja (Spanja)
Data tal-għeluq: no deadline for application
Titlu tal-kariga: Uffiċjal ta' Kontroll tar-Reġistru - Kripto Kustodju
Postijiet: Madrid (Spain)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Korrispondent fil-qasam tal-Kontabilità u l-Finanzi
Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Persunal tal-kura tat-tfal (CAST Permanent)
Data tal-għeluq: no deadline for application
Titlu tal-kariga: Uffiċjal tal-Ġestjoni tar-Riskju
Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Komunikazzjoni (CAST Permanent)
Data tal-għeluq: no deadline for application
Titlu tal-kariga: espert fiċ-ċibersigurtà
Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Assistent tal-Uffiċċju
Postijiet: Stokkolma (Żvezja)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Uffiċjal Lokali tas-Sigurtà tal-Informazzjoni
Postijiet: Pariġi (Franza)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Maniġer / Analist tad-Data
Postijiet: Pariġi (Franza)
Data tal-għeluq:

Persunal temporanju

Titlu tal-kariga: Speċjalista - Żvilupp tal-Analiżi tad-Data u Xjenza tad-Data
Postijiet: The Hague (In-Netherlands)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Koordinatur tar-Riżorsi Umani (Assistent)
Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Direttur Eżekuttiv
Postijiet: Bucharest
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: HR Officer - HR Compliance & Risk Management
Postijiet: Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Uffiċjal tas-Servizzi tal-IT
Postijiet: Lussemburgu (il-Lussemburgu)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Maniġer tal-Provvista ta' Servizz ta' Komunikazzjoni Sikura
Postijiet: Praga (Ir-Repubblika Ċeka)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Espert fil-Qasam tal-Immudellar Matematiku
Postijiet: Stokkolma (Żvezja)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Uffiċjal tal-Finanzi, Budget u Kontroll
Postijiet: Budapest (l-Ungerija)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Analista tal-Każ
Postijiet: The Hague (In-Netherlands)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Viċi kap tad-Dipartiment tal-Operazzjonijiet u l-Monitoraġġ tas-Sigurtà
Postijiet: Pariġi (Franza)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Ekonomista
Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Direttur
Postijiet: Barċellona (Spanja)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Kustodju tal-kripto
Postijiet: Pariġi (Franza)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Assistent/a tar-Riżorsi Umani

Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Kap tas-Segretarjat
Postijiet: The Hague (In-Netherlands)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Arkitett tas-Soluzzjoni tas-Saħħa Pubblika
Postijiet: Stokkolma (Żvezja)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Speċjalista – Ġestjoni u Appoġġ tal-Iskjerament
Postijiet: The Hague (In-Netherlands)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Amministratur tal-IT
Postijiet: Vigo (Spanja)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Speċjalista – Teknoloġija u Soluzzjonijiet Innovattivi
Postijiet: The Hague (In-Netherlands)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Analista tad-data
Postijiet: The Hague (In-Netherlands)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Analista Operattiv Anzjan
Postijiet: The Hague (In-Netherlands)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Inġinier tal-provvista tas-servizz Galileo
Postijiet: Praga (Ir-Repubblika Ċeka)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Uffiċjal tas-Sigurtà tal-ICT
Postijiet: Praga (Ir-Repubblika Ċeka)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Amministratur Lingwistiku
Postijiet: The Hague (In-Netherlands)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Uffiċjal tas-Sigurtà tal-ICT
Postijiet: The Hague (In-Netherlands)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Kap tas-Settur Riżorsi
Postijiet: Ateni (Il-Greċja)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Kap tat-Tim tal-Uffiċċju tas-Sigurtà Lokali
Postijiet: Praga (Ir-Repubblika Ċeka)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Assistent Personali
Postijiet: Frankfurt (il-Ġermanja)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Kap tas-Servizz tad-Dipartiment, Sistema-infrastruttura u Inġinerija tas-Sigurtà
Postijiet: Praga (Ir-Repubblika Ċeka)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Kap tal-Unità tal-Finanzi u l-Baġit
Postijiet: The Hague (In-Netherlands)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Kap tar-Riżorsi Umani
Postijiet: Lisbona (il-Portugall)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Amministratur għas-Sigurtà tal-Infrastruttura
Postijiet: Vigo (Spanja)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: UFFIĊJAL LEGALI
Postijiet: Brussell (il-Belġju)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Speċjalista anzjan – Uffiċjal ta' Kollegament Interpol Lyon
Postijiet: The Hague (In-Netherlands)
Data tal-għeluq:
Titlu tal-kariga: Uffiċjal għad-Drittijiet Fundamentali
Postijiet: Valletta (Malta)
Data tal-għeluq: