Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Stħarriġ pilota dwar id-Diversità tal-EPSO – Sejbiet ewlenin

Eżatt qabel ix-Xahar tad-Diversità Ewropea (li jsir kull xahar ta’ Mejju), l-EPSO ffinalizza l-analiżi fil-fond tiegħu tat-tweġibiet li waslulu għall-istħarriġ pilota dwar id-diversità li nieda fl-2021.

Abbażi ta’ aktar minn 6,000 tweġiba li waslulu u ta’ awtodikjarazzjonijiet volontarji tar-rispondenti, issa tista’ taqra l-fuljett il-ġdid tagħna, li jkopri s-sejbiet u l-konklużjonijiet ewlenin, inklużi l-karatteristiċi ewlenin tal-grupp ta’ applikanti kurrenti tal-EPSO.

Minbarra l-fuljett, ippubblikajna flyer li juri l-informazzjoni ewlenija dwar l-istħarriġ pilota dwar id-diversità tal-EPSO mad-daqqa t’għajn.

Tista’ ssib ukoll feedback addizzjonali dwar l-istħarriġ innifsu, il-limitazzjonijiet tiegħu kif ukoll il-passi li jmiss li beħsiebna nieħdu biex inkomplu nilħqu l-popolazzjonijiet sottorappreżentati. L-għan huwa li tiżdied id-diversità tar-riżerva ta’ kandidati tal-EPSO sabiex tirrifletti aħjar id-diversità tal-Istati Membri li nservu.

Data aġġornata
16/08/2022 - 17:23