Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Membri tal-bord tas-selezzjoni

Nixtiequ nfakkruk li x-xogħol u d-deliberazzjonijiet tal-bordijiet tas-selezzjoni kollha huma konfidenzjali u hu pprojbit li kwalunkwe persuna li mhix membru tal-bord tagħmel kwalunkwe tentattiv biex tikkuntattja lil membru tal-bord; il-kandidati biss li jeżerċitaw id-drittijiet ta' appell li huma miftuħin għalihom jistgħu (permezz tal-EPSO), bil-miktub u skont il-proċeduri stabbiliti fir-Regoli Ġenerali li jirregolaw il-kompetizzjonijiet miftuħa, jagħmlu r-rappreżentazzjonijiet tagħhom lill-President tal-bord tas-selezzjoni.

President
KROKSTADE Anna Carin

President supplenti
ZERVOUDAKI Styliani

BORKOVEC Pavel

Membri
VALMARY Jean Baptiste

SIMEK Ondrej

EVANS Gavin

KOCH-DE BIOLLEY Julia

NATALE Carlo

NAVRATIL Vaclav

MICHALCOVA SUTIAKOVA Zuzana

RAMBAUD Bernard

WIESNER Christoph

LEVY Errol

BOCCHI Patricia

KARATARI Evgenia

KENDALL Chris

KOPP Ferdinand

IAROCHEVITCH Boris

BUMBUL Justyna

SWANN Michael

SORET Bertrand

Membri supplenti
HIVONNET Joelle

Reference number: 
EPSO/AD/382/20 - AD5, EPSO/AD/382/20 - AD7

Data aġġornata
21/09/2022 - 10:01