Skip to main content

Aġenti kuntrattwali (CAST Permanenti)

Bil-proċedura tal-CAST Permanenti , l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE jistgħu jirreklutaw aġenti kuntrattwali biex jaħdmu f’diversi oqsma professjonali.

Il-kelma CAST tfisser Għodda ta’ Għażla tal-Aġenti Kuntrattwali. Permanenti jfisser li ma hemm l-ebda skadenza, biex il-kandidati jkunu jistgħu jissottomettu applikazzjoni fi kwalunkwe ħin.

L-Aġenti Kuntrattwali jiġu reklutati biex jagħmlu kompiti temporanji ta’ xogħol manwali jew ħidma ta’ servizz ta’ għajnuna amministrattiva jew jipprovdu aktar kapaċità addizzjonali f’oqsma speċjalizzati fejn ma jkunx hemm għadd ta’ uffiċjali biżżejjed bil-kapaċitajiet speċjalizzati disponibbli.

Meta jkun hemm ħtieġa ta’ reklutaġġ, l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE jistgħu jagħżlu għadd ta’ kandidati mill-bażi tad-data tal-applikazzjonijiet CAST li l-kwalifiki tagħhom jaqblu mal-profil professjonali li qed jintalab.

Dawn l-applikanti magħżula minn qabel huma mistiedna jagħmlu serje ta’ testijiet b’għażla multipla bbażati fuq il-kompjuter. Dawk li jgħaddu b’suċċess minn din l-ewwel għażla jgħaddu mit-tieni fażi li tinkludi intervista u/jew forom oħra ta’ evalwazzjoni. Sib aktar informazzjoni dwar it-testijiet tal-għażla tal-CAST Permanenti fil-paġna tat-testijiet kampjun tagħna.

Il-kandidati li jirnexxu fl-istadji kollha tal-għażla jistgħu jirċievu offerta ta’ impjieg.

L-Aġenti Kuntrattwali jiġu impjegati għal perjodu massimu fiss ta’ 6 snin, bosta drabi b’kuntratti inizjali iqsar minn 6 xhur sa 12-il xahar iżda li jiġġedded, skont it-tip ta’ xogħol. F’xi aġenziji, rappreżentanzi u delegazzjonijiet din l-opportunità temporanja tista’ twassal għal kuntratt indefinit.

Għal aktar informazzjoni u dettalji, tista’ wkoll tiċċekkja t-taqsima FAQs Permanenti tal-CAST tagħna.

 

Gruppi ta’ funzjoni

Sabiex jiġu kkunsidrati għal għażla CAST, l-applikanti huma mistiedna jsegwu l-istruzzjonijiet kollha indikati fis-Sejħa Permanenti CAST għal Espressjonijiet ta’ Interess. Il-proċedura teħtieġ il-ħolqien ta’ profil tal-EPSO u l-inklużjoni ta’ informazzjoni personali, professjonali u edukattiva f’bażi tad-data tal-applikazzjoni CAST .

Għal aktar informazzjoni dwar il-proċedura ta’ applikazzjoni, tista’ tiċċekkja Kif tapplika t-taqsima.

Il-pożizzjonijiet għal persunal b'kuntratt huma disponibbli għal firxa wiesgħa ta’ impjiegi, li jeħtieġu livelli differenti ta’ kwalifiki. Huma jinqasmu f’erba’ gruppi funzjonali:

I. Kompiti manwali u kompiti ta’ servizz ta’ appoġġ amministrattiv
II. Kompiti klerikali jew segretarjali, tmexxija tal-uffiċċju u kompiti oħra ta’ dan it-tip
III. Kompiti eżekuttivi, abbozzar, kontabbiltà u kompiti tekniċi ekwivalenti oħra
IV. Kompiti amministrattivi, konsultattivi, lingwistiċi u tekniċi ekwivalenti.

Il-kandidati jistgħu japplikaw għal grupp ta’ funzjoni wieħed jew diversi, sakemm jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-eliġibbiltà.

Jekk jogħġbok irreferi għas-Sejħa għal Espressjonijiet ta’ Interess għal lista sħiħa tal-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà ġenerali u speċifiċi li japplikaw għal kull profil u grupp ta’ funzjoni (lingwi, kwalifiki edukattivi u esperjenza professjonali). 

Ir-rispett għad-diversità kulturali u l-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs huma prinċipji fundamentali tal-UE u l-Uffiċċju għas-Selezzjoni tal-Persunal jagħmel l-almu tiegħu biex japplika opportunitajiet, trattament u aċċess indaqs għall-kandidati kollha. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-politika tagħna ta’ opportunitajiet indaqs u kif għandek tagħmel biex titlob aġġustamenti speċjali għall-eżamijiet ta’ selezzjoni fil-paġna ddedikata tagħna.

 

Profili

Il-CAST Permanenti jinkludi għadd ta’ profili fil-gruppi ta’ funzjoni I, II, III u IV. Jekk jogħġbok ftakar li dejjem qed tapplika għal profil u mhux għal pożizzjoni speċifika ta’ impjieg.

Sib hawn taħt il-lista tal-profili Permanenti tal-CAST. Ikklikkja kull taqsima u aqra aktar dwar dak li tista’ tkun mistenni li tagħmel. Tista’ tapplika għal wieħed jew aktar minn dawn il-profili u/jew gruppi ta’ funzjonijiet. Nirrikkmandawlek li tagħżel biss dawk il-profili u gruppi ta’ funzjonijiet l-iktar rilevanti għall-edukazzjoni u l-esperjenza tiegħek.