Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Description

Deskrizzjoni tal-impjieg

Il-ġuristi lingwisti tal-UE jiżguraw li l-leġiżlazzjoni l-ġdida kollha tiġi tradotta b’mod korrett f’lingwi oħra tal-UE u tirrifletti fedelment it-test li fih kienet oriġinarjament maħsuba.

L-impjieg jeħtieġ avukati kapaċi b’kapaċitajiet lingwistiċi eċċellenti. Il-kompiti tagħhom jinkludu li jsegwu proċeduri leġiżlattivi matul il-proċess kollu u jaġixxu bħala konsulenti; jipprovdu gwida dwar l-abbozzar leġiżlattiv; jiċċekkjaw, jirrevedu t-testi legali u jirrieżaminaw il-konformità tagħhom mar-regoli formali, fost kompiti oħra. 

Kwalifiki ewlenin

Għandu jkollok ħakma perfetta ta' waħda mil-lingwi tal-UE u għarfien profond tal-anqas ta' tnejn oħra kif ukoll lawrja fil-liġi. Il-kwalifiki ewlenin jistgħu jvarjaw għalhekk dejjem iċċekkja r-rekwiżiti speċifiċi kull meta tiġi ppubblikata proċedura tal-għażla.

Tgħallem aktar dwar il-proċeduri tas-selezzjoni u l-kategoriji differenti tal-istaff.

Tista’ ssib ukoll disponibbli opportunitajiet ta' xogħol jew tikkonsulta l-paġna tagħna tat-traineeships.

Barra minn hekk, tista’ tagħti daqqa t’għajn lejn l-opportunitajiet ta’ kuntratt temporanju fuq is-sit web tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Domain(s)