Skip to main content

Testijiet tal-EPSO

L-aħħar aġġornament: 08/06/2022
 

Tgħallem dwar it-testijiet tagħna

Bħala parti minn kull kompetizzjoni miftuħa jew proċedura ta’ selezzjoni ppubblikata fis-sit web tal-EPSO, se jkollok bżonn tagħmel sensiela ta’ testijiet li jivvalutaw il-kompetenzi ġenerali u speċifiċi. Il-proċess ta’ evalwazzjoni jitwettaq fi stadji multipli: l-ewwel wieħed jirrikjedi li l-applikanti jagħmlu numru ta’ testijiet b’għażla multipla bbażati fuq il-kompjuter. Għall-kompetizzjonijiet speċjalizzati, din il-fażi inizjali tista’ tkun ibbażata biss fuq il-kwalifiki.

Il-kandidati li jirnexxu fit-testijiet b’għażla multipla bbażati fuq il-kompjuter u/jew fl-għażla abbażi tal-kwalifiki - u li l-formoli tal-applikazzjoni online tagħhom juru li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ġenerali u speċifiċi kollha tal-eliġibbiltà - jiġu mistiedna għall-fażi taċ-ċentru ta’ evalwazzjoni. It-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni huma organizzati f’format online (mill-bogħod) u t-testijiet normalment isiru f’dati differenti.

Kompetenzi u ankri

Fiċ-ċentru ta’ evalwazzjoni, jiġu ttestjati l-kompetenzi ġenerali tal-kandidati u l-kompetenzi speċifiċi tagħhom relatati mad-dmirijiet/qasam inkwistjoni. Għal eżerċizzju partikolari, kull kompetenza ġenerali tikkonsisti f’ħames “ankri” definiti, li huma l-elementi kkunsidrati meta tiġi vvalutata kompetenza. Il-kandidati jiġu osservati għal kull ankra separatament u jingħataw punteġġ globali li jikkorrispondi għall-kompetenza. L-ankri użati għall-valutazzjoni tal-kompetenzi ġenerali issa huma disponibbli għall-konsultazzjoni.

Tipi ta' testijiet

Hawn taħt tista’ ssib deskrizzjonijiet u eżempji ta’ tipi differenti ta’ testijiet. Huma mfasslin biex jagħtu lill-kandidati idea ġenerali tal-eżerċizzji u l-mistoqsijiet li jistgħu jiffaċċjaw.

Jekk jogħġbok innota li n-numru u t-tip ta’ testijiet li jkollok bżonn tagħmel ivarja u jiddependi mit-tip ta’ kompetizzjoni u l-livell li għalihom qed tapplika. Id-dettalji kollha jistgħu jinstabu fl-Avviż tal-kompetizzjoni jew fis-Sejħa għal Espressjonijiet ta’ Interess rilevanti, li fihom l-informazzjoni kollha dwar kull proċedura ta’ selezzjoni.

Aktar Informazzjoni

L-EPSO ma joffrix korsijiet preparatorji jew materjal minbarra t-testijiet kampjun ta’ hawn taħt, u lanqas ma japprova pubblikazzjonijiet jew korsijiet ta’ taħriġ magħmula disponibbli minn entitajiet oħrajn.

Xi Stati Membri tal-UE joffru taħriġ u appoġġ liċ-ċittadini tagħhom. Tista’ tiċċekkja l-lista ta’ kuntatt tat-taħriġ u l-appoġġ tal-Istati Membri jew tikkonsulta d-direttorju uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Jekk tixtieq issir taf aktar dwar il-proċeduri ta’ selezzjoni tal-EPSO, tista’ tiċċekkja wkoll it-Testijiet tal-EPSO: Paġna tal-miti u tal-Fatti.

 

Assistenti (AST-SC)

Testijiet online: kampjuni

Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:

 • Verbali (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni verbali u numerika).
 • Numeriku (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem l-informazzjoni numerika).
 • Astratt (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem ir-relazzjonijiet bejn il-kunċetti li ma jinvolvu ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku).

Testijiet tal-ħiliet professjonali:

 • Eżattezza u preċiżjoni (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li tipproċessa l-informazzjoni malajr).
 • Prijoritizzazzjoni u organizzazzjoni (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li torganizza u tipprijoritizza x-xogħol).

Testijiet tal-komprensjoni tal-lingwa: kampjun b’24 lingwa - It-test tal-komprensjoni tal-lingwa jinkludi sensiela ta’ 12-il Mistoqsija b’Għażla Multipla (MCQ), li huma mfasslin biex jivvalutaw il-ħiliet lingwistiċi tiegħek f’termini ta’ vokabularju, grammatika/bini tas-sintassi u stil. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 30 minuta b’kollox biex iwieġbu 12-il mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. Il-mistoqsijiet ma jeħtiġux għarfien addizzjonali u huma bbażati biss fuq l-informazzjoni pprovduta fit-test.

Test tal-ħiliet tal-Microsoft Office: kampjuni bl-Ingliż u bil-Franċiż - Dan it-test tal-Microsoft Word għandu l-għan li jevalwa l-għarfien tiegħek tal-karatteristiċi MS Word 2016 u tal-applikazzjoni tagħhom. In-numru ta’ mistoqsijiet, it-tul tal-ħin tat-test, u l-minimu meħtieġ huma indikati fl-avviż tal-kompetizzjoni.

Test tal-ħiliet ta’ abbozzar: Dan it-test prattiku huwa mfassal biex jivvaluta l-ħiliet ta’ abbozzar tal-kandidati (b’mod partikolari l-ortografija, il-lessiku u l-grammatika) fil-lingwa 2 tagħhom, u mhux l-għarfien tagħhom tas-suġġett ittrattat fil-kompożizzjoni tagħhom. Il-kandidati se jingħataw lista ta’ suġġetti differenti, li minnha se jkollhom jagħżlu wieħed biss. Huma se jintalbu jabbozzaw komponiment dwar is-suġġett magħżul. It-test se jsir fuq il-kompjuter u se jdum 30 minuta.

Logħob ta' Rwol: Matul dan it-test, il-kandidat għandu rwol f’interazzjoni individwali ma’ attur tar-rwol. Ir-rwol innifsu jdum madwar 15 – 20 minuta u jippermetti l-ittestjar ta’ diversi kompetenzi ġenerali. Din tikkonsisti f’laqgħa mal-persuna fi rwol dwar is-sitwazzjoni. Il-persuna fi rwol imħarrġa tista’ tipprovdi informazzjoni addizzjonali matul il-laqgħa, skont skript semistrutturat. 

Test relatat mal-qasam: It-test relatat mal-qasam jinkludi serje ta’ mistoqsijiet b’għażla multipla (MCQ) li għandhom l-għan li jittestjaw il-kompetenza inerenti għall-kompiti meħtieġa mill-profil speċifiku. Kull mistoqsija hi marbuta ma’ erba’ għażliet differenti ta’ tweġibiet, li waħda minnhom biss hi korretta. Fis-sejħa għall-kompetizzjoni u fl-ittra ta’ stedina hemm indikata aktar informazzjoni.

Intervista relatata mal-qasam (segretarji): Matul l-intervista, il-kompetenzi u l-għarfien speċifiċi tal-kandidat fil-qasam jiġu ttestjati bir-reqqa. It-tliet kompetenzi ġenerali li ġejjin se jiġu vvalutati wkoll, iżda mingħajr ma jsiru mistoqsijiet speċifiċi dwarhom: Analiżi u soluzzjoni tal-problemi, Komunikazzjoni u Reżiljenza.

 

Assistenti (AST)

Testijiet online: kampjuni

Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:

 • Verbali (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni verbali u numerika).
 • Numeriku (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem l-informazzjoni numerika).
 • Astratt (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem ir-relazzjonijiet bejn il-kunċetti li ma jinvolvu ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku).

Testijiet tal-ħiliet professjonali:

 • Eżattezza u preċiżjoni (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li tipproċessa l-informazzjoni malajr).
 • Prijoritizzazzjoni u organizzazzjoni (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li torganizza u tipprijoritizza x-xogħol).

Test tal-ġudizzju sitwazzjonali: kampjuni: IngliżFranċiżĠermaniż u eżempju tal-punteġġ - Dan it-test jivvaluta l-imġiba tipika tiegħek f’kuntest ta’ xogħol.

Test relatat mal-qasam: It-test relatat mal-qasam jinkludi serje ta’ mistoqsijiet b’għażla multipla (MCQ) li għandhom l-għan li jittestjaw il-kompetenza inerenti għall-kompiti meħtieġa mill-profil speċifiku. Kull mistoqsija hi marbuta ma’ erba’ għażliet differenti ta’ tweġibiet, li waħda minnhom biss hi korretta. Fis-sejħa għall-kompetizzjoni u fl-ittra ta’ stedina hemm indikata aktar informazzjoni.

Testijiet tal-komprensjoni tal-lingwa: kampjun b’24 lingwa - It-test tal-komprensjoni tal-lingwa jinkludi sensiela ta’ 12-il Mistoqsija b’Għażla Multipla (MCQ), li huma mfasslin biex jivvalutaw il-ħiliet lingwistiċi tiegħek f’termini ta’ vokabularju, grammatika/bini tas-sintassi u stil. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 30 minuta b’kollox biex iwieġbu 12-il mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. Il-mistoqsijiet ma jeħtiġux għarfien addizzjonali u huma bbażati biss fuq l-informazzjoni pprovduta fit-test.

Test tal-editjar: It-test tal-editjar hu dwar il-korrezzjoni ta’ żbalji lingwistiċi (numerazzjoni, punteġġjatura, grammatika/ortografija u vokabolarju) u ta’ żbalji tal-ifformattjar fi traduzzjoni. It-test sors fil-Lingwa 2 jingħata fuq l-iskrin. Tingħata traduzzjoni ta’ dan it-test fil-Lingwa 1, f’fajl MS Word (MS Office 2010) li tista’ teditjah, u jkun fih żbalji fil-lingwa u fil-format meta mqabbel mat-test sors. Il-kandidat jintalab isib u jikkoreġi dawn l-iżbalji, biex ikun jaqbel mat-test sors. It-test idum bejn wieħed u ieħor siegħa.

Abbozzar ta’ nota relatata mad-dmirijiet/It-test bil-miktub dwar il-qasam: It-test tfassal biex jevalwa wħud mill-kompetenzi marbuta mad-dmirijiet meħtieġa għal profil partikolari. Tingħata sitwazzjoni speċifika fil-forma ta’ informazzjoni qasira bil-miktub, u l-kandidati jintalbu jfasslu nota li tinkludi l-modi kif tindirizza din is-sitwazzjoni. It-test isir fuq il-kompjuter u l-kandidati għandhom jagħmluh bit-tieni lingwa tagħhom. Il-marka minima meħtieġa hi indikata fis-Sejħa għall-Kompetizzjoni.

Intervista bbażata fuq il-kompetenzi speċifiċi/Intervista relatata mal-qasam: Dan it-test tfassal biex jevalwa l-kompetenzi kollha jew xi wħud minnhom (ara s-Sejħa għall-kompetizzjoni) marbuta mid-dmirijiet meħtieġa għal profil speċifiku. Din hi intervista strutturata minn żewġ membri tal-Bord tas-Selezzjoni. L-intervista ssir bit-tieni lingwa tal-kandidati. Il-marka minima meħtieġa hi indikata fis-Sejħa għall-Kompetizzjoni. L-intervista bbażata fuq il-kompetenzi speċifiċi/l-intervista relatata mal-qasam ma għandhiex titħallat mal-intervista bbażata fuq il-kompetenzi ġenerali li hi strutturata wkoll iżda li tiffoka fuq il-kompetenzi ġenerali minflok id-dmirijiet speċifiċi. 

Intervista Bbażata fuq il-Kompetenza tas-Sitwazzjoni (SCBI): kampjuni: Ingliż, Franċiż - intervista li għandha l-għan li tivvaluta l-kompetenzi ġenerali billi tistaqsi lill-kandidat kif jirreaġixxi f’sitwazzjoni speċifika. Qabel l-intervista, il-kandidat jiġi mistieden jikkonsulta u jaqra assenjament bil-miktub u informazzjoni ta’ sfond online sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Is-sitwazzjoni deskritta fl-assenjament se tiġi diskussa matul l-intervista u se jiġu inklużi wkoll sitwazzjonijiet addizzjonali, mhux ibbażati fuq l-assenjament. L-SCBI jsir mill-bogħod bl-użu ta’ għodda tal-videokonferenza. Matul l-intervista, il-kandidat jista’ jikkonsulta l-assenjament bil-miktub u l-informazzjoni ta’ sfond.

Finalizzazzjoni ta’ test: Dan it-test hu dwar il-korrezzjoni ta’ żbalji tal-ifformattjar fi traduzzjoni. It-test sors fil-lingwa 2 jingħata fuq l-iskrin. Traduzzjoni ta’ dan it-test fil-lingwa 1, ipprovduta bħala test li jista’ jiġi editjat, fiha żbalji fil-lingwa u l-format meta mqabbla mat-test sors. Il-kandidat jintalab isib u jikkoreġi dawn l-iżbalji, biex ikun jaqbel mat-test sors. It-test idum siegħa.

Studju tal-każ: kampjuni: IngliżFranċiż - Dan hu test ibbażat fuq il-kompjuter abbażi ta’ xenarju rilevanti, li fih int iffaċċjat b’diversi problemi li int tintalab issolvi jew li trid tirreaġixxi għalihom, billi tibbaża biss fuq il-materjal ipprovdut.

Intervista bbażata fuq il-kompetenza (CBI): L-intervista bbażata fuq il-kompetenza hi mfassla biex tevalwa numru ta’ kompetenzi ġenerali magħżula, skont il-kompetizzjoni u l-grad li jkun applika l-kandidat għalihom, kif speċifikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni. Il-kandidati jiġu intervistati għal madwar 10 minuti għal kull kompetenza. Il-mistoqsijiet huma strutturati biex jippermettu lill-evalwaturi jevalwaw il-kompetenzi ġenerali tal-kandidat.

 

Amministraturi (AD-Ġeneralisti)

Testijiet online: kampjuni

Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:

 • Verbali (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni verbali u numerika).
 • Numeriku (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem l-informazzjoni numerika).
 • Astratt (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem ir-relazzjonijiet bejn il-kunċetti li ma jinvolvu ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku).

Kampjun tat-test tal-ġudizzju sitwazzjonaliDan it-test jivvaluta l-imġiba tipika tiegħek f’kuntest ta’ ħidma - ftit aktar kampjuni: IngliżFranċiżĠermaniż u  eżempju ta’ punteġġ.

Intervista bbażata fuq il-Kompetenza tas-Sitwazzjoni (SCBI): kampjuni: Ingliż, Franċiż - intervista li għandha l-għan li tivvaluta l-kompetenzi ġenerali billi tistaqsi lill-kandidat kif jirreaġixxi f’sitwazzjoni speċifika. Qabel l-intervista, il-kandidat jiġi mistieden jikkonsulta u jaqra assenjament bil-miktub u informazzjoni ta’ sfond online sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Is-sitwazzjoni deskritta fl-assenjament se tiġi diskussa matul l-intervista u se jiġu inklużi wkoll sitwazzjonijiet addizzjonali, mhux ibbażati fuq l-assenjament. L-SCBI jsir mill-bogħod bl-użu ta’ għodda tal-videokonferenza. Matul l-intervista, il-kandidat jista’ jikkonsulta l-assenjament bil-miktub u l-informazzjoni ta’ sfond.

Preżentazzjoni orali: kampjuni - Dan hu test individwali ta’ analiżi u preżentazzjoni, li fih inti mitlub tagħti preżentazzjoni u twieġeb mistoqsijiet dwar sitwazzjoni ipotetika relatata max-xogħol. Qabel l-intervista, il-kandidat hu mistieden jikkonsulta, jaqra u janalizza l-verżjonijiet disponibbli kollha ta’ assenjament bil-miktub online u informazzjoni ta’ sfond sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fil-bidu tal-intervista, se tkun infurmat liema verżjoni tal-assenjament trid tippreżenta (mingħajr l-għajnuna ta’ appoġġ viżiv) u se twieġeb il-mistoqsijiet. Il-preżentazzjoni orali ddum 20 minuta u tittestja numru ta’ kompetenzi, kif indikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni.

Studju tal-każ: kampjuni: IngliżFranċiżĠermaniż - Dan hu test ibbażat fuq il-kompjuter abbażi ta’ xenarju rilevanti, li fih int iffaċċjat b’diversi problemi li int tintalab issolvi jew li trid tirreaġixxi għalihom, billi tibbaża biss fuq il-materjal ipprovdut.

Intervista bbażata fuq il-kompetenza (CBI): L-intervista bbażata fuq il-kompetenza hi mfassla biex tevalwa numru ta’ kompetenzi ġenerali magħżula, skont il-kompetizzjoni u l-grad li jkun applika l-kandidat għalihom, kif speċifikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni. Il-kandidati jiġu intervistati għal madwar 10 minuti għal kull kompetenza. Il-mistoqsijiet huma strutturati biex jippermettu lill-evalwaturi jevalwaw il-kompetenzi ġenerali tal-kandidat.

Intervista motivazzjonali: Il-motivazzjoni biex tissieħeb mal-Istituzzjonijiet tal-UE għandha ħafna lati u tinvolvi diversi elementi: l-oriġini tal-interess biex taħdem mal-UE, l-għarfien dwar il-valuri tal-UE u l-impenn lejhom, il-fehim tal-isfidi attwali u tal-futur tal-UE, x’inhu mistenni fir-rigward ta’ karriera mal-UE, l-għarfien dwar l-UE u l-oriġini tagħha, l-istituzzjonijiet tal-UE u l-politiki prinċipali tal-UE. Fuq din il-bażi, ġiet żviluppata intervista motivazzjonali li tikkonsisti f’intervista strutturata ta’ 20 minuta minn 2 membri tal-Bord tal-Għażla. L-intervista motivazzjonali se tittestja kull wieħed mill-elementi ta’ hawn fuq.

 

Amministraturi (AD – Speċjalisti)

Testijiet online: kampjuni

Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:

 • Verbali (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni verbali u numerika).
 • Numeriku (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem l-informazzjoni numerika).
 • Astratt (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem ir-relazzjonijiet bejn il-kunċetti li ma jinvolvu ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku).

Kampjun tat-test tal-ġudizzju sitwazzjonali: Dan it-test jivvaluta l-imġiba tipika tiegħek f’kuntest ta’ ħidma - ftit aktar kampjuni: IngliżFranċiżĠermaniż u  eżempju ta’ punteġġ.

Testijiet tal-komprensjoni tal-lingwa:kampjun b’24 lingwa - It-test tal-komprensjoni tal-lingwa jinkludi sensiela ta’ 12-il Mistoqsija b’Għażla Multipla (MCQ), li huma mfasslin biex jivvalutaw il-ħiliet lingwistiċi tiegħek f’termini ta’ vokabularju, grammatika/bini tas-sintassi u stil. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 25 minuta b’kollox biex iwieġbu 12-il mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. Il-mistoqsijiet ma jeħtiġux għarfien addizzjonali u huma bbażati biss fuq l-informazzjoni pprovduta fit-test.

Logħob ta' Rwol: Matul dan it-test, il-kandidat għandu rwol f’interazzjoni individwali ma’ attur tar-rwol. Ir-rwol innifsu jdum madwar 15 – 20 minuta u jippermetti l-ittestjar ta’ diversi kompetenzi ġenerali. Din tikkonsisti f’laqgħa mal-persuna fi rwol dwar is-sitwazzjoni. Il-persuna fi rwol imħarrġa tista’ tipprovdi informazzjoni addizzjonali matul il-laqgħa, skont skript semistrutturat.

Intervista Bbażata fuq il-Kompetenza tas-Sitwazzjoni (SCBI): kampjuni: Ingliż, Franċiż - intervista li għandha l-għan li tivvaluta l-kompetenzi ġenerali billi tistaqsi lill-kandidat kif jirreaġixxi f’sitwazzjoni speċifika. Qabel l-intervista, il-kandidat jiġi mistieden jikkonsulta u jaqra assenjament bil-miktub u informazzjoni ta’ sfond online sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Is-sitwazzjoni deskritta fl-assenjament se tiġi diskussa matul l-intervista u se jiġu inklużi wkoll sitwazzjonijiet addizzjonali, mhux ibbażati fuq l-assenjament. L-SCBI jsir mill-bogħod bl-użu ta’ għodda tal-videokonferenza. Matul l-intervista, il-kandidat jista’ jikkonsulta l-assenjament bil-miktub u l-informazzjoni ta’ sfond.

Preżentazzjoni orali: kampjuni - Dan hu test individwali ta’ analiżi u preżentazzjoni, li fih inti mitlub tagħti preżentazzjoni u twieġeb mistoqsijiet dwar sitwazzjoni ipotetika relatata max-xogħol. Qabel l-intervista, il-kandidat hu mistieden jikkonsulta, jaqra u janalizza l-verżjonijiet disponibbli kollha ta’ assenjament bil-miktub online u informazzjoni ta’ sfond sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fil-bidu tal-intervista, se tkun infurmat liema verżjoni tal-assenjament trid tippreżenta (mingħajr l-għajnuna ta’ appoġġ viżiv) u se twieġeb il-mistoqsijiet. Il-preżentazzjoni orali ddum 20 minuta u tittestja numru ta’ kompetenzi, kif indikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni.

Studju tal-każ: IngliżFranċiżĠermaniż - Dan hu test ibbażat fuq il-kompjuter abbażi ta’ xenarju rilevanti, li fih int iffaċċjat b’diversi problemi li int tintalab issolvi jew li trid tirreaġixxi għalihom, billi tibbaża biss fuq il-materjal ipprovdut.

Intervista bbażata fuq il-kompetenza (CBI): L-intervista bbażata fuq il-kompetenza hi mfassla biex tevalwa numru ta’ kompetenzi ġenerali magħżula, skont il-kompetizzjoni u l-grad li jkun applika l-kandidat għalihom, kif speċifikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni. Il-kandidati jiġu intervistati għal madwar 10 minuti għal kull kompetenza. Il-mistoqsijiet huma strutturati biex jippermettu lill-evalwaturi jevalwaw il-kompetenzi ġenerali tal-kandidat.

Intervista relatata mal-qasam: Dan it-test tfassal biex jevalwa l-kompetenzi kollha jew xi wħud minnhom (ara s-Sejħa għall-kompetizzjoni) marbuta mid-dmirijiet meħtieġa għal profil speċifiku. Din hi intervista strutturata minn żewġ membri tal-Bord tas-Selezzjoni. L-intervista ssir bit-tieni lingwa tal-kandidati. Il-marka minima meħtieġa hi indikata fis-Sejħa għall-Kompetizzjoni. L-intervista bbażata fuq il-kompetenzi speċifiċi/l-intervista relatata mal-qasam ma għandhiex titħallat mal-intervista bbażata fuq il-kompetenzi ġenerali li hi strutturata wkoll iżda li tiffoka fuq il-kompetenzi ġenerali minflok id-dmirijiet speċifiċi.

Test bil-miktub fil-qasam: It-test tfassal biex jevalwa wħud mill-kompetenzi marbuta mad-dmirijiet meħtieġa għal profil partikolari. Qed tiġi pprovduta sitwazzjoni speċifika f’forma ta’ informazzjoni qasira bil-miktub, u l-kandidati qed jintalbu jiktbu dwar il-modi kif tista’ tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni. It-test isir fuq il-kompjuter u l-kandidati għandhom jagħmluh bit-tieni lingwa tagħhom. Il-marka minima meħtieġa hi indikata fis-Sejħa għall-Kompetizzjoni.

Test relatat mal-qasam: It-test relatat mal-qasam jinkludi serje ta’ mistoqsijiet b’għażla multipla (MCQ) li għandhom l-għan li jittestjaw il-kompetenza inerenti għall-kompiti meħtieġa mill-profil speċifiku. Kull mistoqsija hi marbuta ma’ erba’ għażliet differenti ta’ tweġibiet, li waħda minnhom biss hi korretta. Fis-sejħa għall-kompetizzjoni u fl-ittra ta’ stedina hemm indikata aktar informazzjoni.

 

Avukati-lingwisti (AD)

Testijiet online: kampjuni

Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:

 • Verbali (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni verbali u numerika).
 • Numeriku (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem l-informazzjoni numerika).
 • Astratt (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem ir-relazzjonijiet bejn il-kunċetti li ma jinvolvu ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku).

Kampjun tat-test tal-ġudizzju sitwazzjonaliDan it-test jivvaluta l-imġiba tipika tiegħek f’kuntest ta’ ħidma - ftit aktar kampjuni: IngliżFranċiżĠermaniż u  eżempju ta’ punteġġ.

Testijiet tal-komprensjoni tal-lingwa:kampjun b’24 lingwa - It-test tal-komprensjoni tal-lingwa jinkludi sensiela ta’ 12-il Mistoqsija b’Għażla Multipla (MCQ), li huma mfasslin biex jivvalutaw il-ħiliet lingwistiċi tiegħek f’termini ta’ vokabularju, grammatika/bini tas-sintassi u stil. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 25 minuta b’kollox biex iwieġbu 12-il mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. Il-mistoqsijiet ma jeħtiġux għarfien addizzjonali u huma bbażati biss fuq l-informazzjoni pprovduta fit-test.

Testijiet tat-traduzzjoni: kampjuni: Ġermaniż, Ingliż, Spanjol, Franċiż, Taljan

Test sommarju:kampjun - F’dan it-test, inti se tingħata test fil-lingwa 3 u tintalab tikteb sommarju tiegħu fil-lingwa 1 (il-lingwa tal-kompetizzjoni) fuq il-kompjuter. It-tul tat-test hu bejn wieħed u ieħor sagħtejn. Mhux permess l-użu tad-dizzjunarji.

Intervista bbażata fuq il-Kompetenza tas-Sitwazzjoni (SCBI): kampjuni: Ingliż, Franċiż - intervista li għandha l-għan li tivvaluta l-kompetenzi ġenerali billi tistaqsi lill-kandidat kif jirreaġixxi f’sitwazzjoni speċifika. Qabel l-intervista, il-kandidat jiġi mistieden jikkonsulta u jaqra assenjament bil-miktub u informazzjoni ta’ sfond online sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Is-sitwazzjoni deskritta fl-assenjament se tiġi diskussa matul l-intervista u se jiġu inklużi wkoll sitwazzjonijiet addizzjonali, mhux ibbażati fuq l-assenjament. L-SCBI jsir mill-bogħod bl-użu ta’ għodda tal-videokonferenza. Matul l-intervista, il-kandidat jista’ jikkonsulta l-assenjament bil-miktub u l-informazzjoni ta’ sfond.

Intervista bbażata fuq il-kompetenza (CBI): L-intervista bbażata fuq il-kompetenza hi mfassla biex tevalwa numru ta’ kompetenzi ġenerali magħżula, skont il-kompetizzjoni u l-grad li jkun applika l-kandidat għalihom, kif speċifikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni. Il-kandidati jiġu intervistati għal madwar 10 minuti għal kull kompetenza. Il-mistoqsijiet huma strutturati biex jippermettu lill-evalwaturi jevalwaw il-kompetenzi ġenerali tal-kandidat.

 

Tradutturi (AD)

Testijiet online: kampjuni

Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:

 • Verbali (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni verbali u numerika).
 • Numeriku (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem l-informazzjoni numerika).
 • Astratt (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem ir-relazzjonijiet bejn il-kunċetti li ma jinvolvu ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku).

Kampjun tat-test tal-ġudizzju sitwazzjonaliDan it-test jivvaluta l-imġiba tipika tiegħek f’kuntest ta’ ħidma - ftit aktar kampjuni: IngliżFranċiżĠermaniż u  eżempju ta’ punteġġ.

Test tat-traduzzjonikampjuni b’24 lingwa

Test tar-reviżjonikampjun - Reviżjoni ta’ test li ġie tradott mil-Lingwa 2 għal-Lingwa 1.

Testijiet tal-komprensjoni tal-lingwa: kampjun b’24 lingwa - It-test tal-komprensjoni tal-lingwa jinkludi sensiela ta’ 12-il Mistoqsija b’Għażla Multipla (MCQ), li huma mfasslin biex jivvalutaw il-ħiliet lingwistiċi tiegħek f’termini ta’ vokabularju, grammatika/bini tas-sintassi u stil. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 25 minuta b’kollox biex iwieġbu 12-il mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. Il-mistoqsijiet ma jeħtiġux għarfien addizzjonali u huma bbażati biss fuq l-informazzjoni pprovduta fit-test.

Intervista bbażata fuq il-Kompetenza tas-Sitwazzjoni (SCBI): kampjuni: Ingliż, Franċiż - intervista li għandha l-għan li tivvaluta l-kompetenzi ġenerali billi tistaqsi lill-kandidat kif jirreaġixxi f’sitwazzjoni speċifika. Qabel l-intervista, il-kandidat jiġi mistieden jikkonsulta u jaqra assenjament bil-miktub u informazzjoni ta’ sfond online sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Is-sitwazzjoni deskritta fl-assenjament se tiġi diskussa matul l-intervista u se jiġu inklużi wkoll sitwazzjonijiet addizzjonali, mhux ibbażati fuq l-assenjament. L-SCBI jsir mill-bogħod bl-użu ta’ għodda tal-videokonferenza. Matul l-intervista, il-kandidat jista’ jikkonsulta l-assenjament bil-miktub u l-informazzjoni ta’ sfond.

Preżentazzjoni orali: kampjuni - Dan hu test individwali ta’ analiżi u preżentazzjoni, li fih inti mitlub tagħti preżentazzjoni u twieġeb mistoqsijiet dwar sitwazzjoni ipotetika relatata max-xogħol. Qabel l-intervista, il-kandidat hu mistieden jikkonsulta, jaqra u janalizza l-verżjonijiet disponibbli kollha ta’ assenjament bil-miktub online u informazzjoni ta’ sfond sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fil-bidu tal-intervista, se tkun infurmat liema verżjoni tal-assenjament trid tippreżenta (mingħajr l-għajnuna ta’ appoġġ viżiv) u se twieġeb il-mistoqsijiet. Il-preżentazzjoni orali ddum 20 minuta u tittestja numru ta’ kompetenzi, kif indikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni.

Test tal-ħiliet tal-lingwa prinċipali: kampjun - It-test tal-ħiliet tal-lingwa ewlenija hu test b’għażla multipla magħmul minn 25 mistoqsija indipendenti. Kull mistoqsija fiha 4 għażliet, li minnhom waħda biss (A, B, C jew D) hi tajba. Il-kandidati għandhom 25 minuta biex jispiċċaw it-test. Il-mistoqsijiet jistgħu jkollhom kwalunkwe waħda minn dawn il-kompetenzi fil-mira: grammatika, vokabularju, użu idjomatiku, ortografija u punteġġjatura.

 

Interpreti (AD)

Testijiet online: kampjuni

Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:

 • Verbali (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni verbali u numerika).
 • Numeriku (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem l-informazzjoni numerika).
 • Astratt (jivvaluta l-abbiltà tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem ir-relazzjonijiet bejn il-kunċetti li ma jinvolvu ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku).

Preżentazzjoni orali: kampjuni - Dan hu test individwali ta’ analiżi u preżentazzjoni, li fih inti mitlub tagħti preżentazzjoni u twieġeb mistoqsijiet dwar sitwazzjoni ipotetika relatata max-xogħol. Qabel l-intervista, il-kandidat hu mistieden jikkonsulta, jaqra u janalizza l-verżjonijiet disponibbli kollha ta’ assenjament bil-miktub online u informazzjoni ta’ sfond sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fil-bidu tal-intervista, se tkun infurmat liema verżjoni tal-assenjament trid tippreżenta (mingħajr l-għajnuna ta’ appoġġ viżiv) u se twieġeb il-mistoqsijiet. Il-preżentazzjoni orali ddum 20 minuta u tittestja numru ta’ kompetenzi, kif indikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni.

 

Aġenti Kuntrattwali / CAST Permanent

Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:
Għall-FG I, II u III jekk jogħġbok irreferi għat-taqsimiet tal-Assistenti (AST-SC) jew tal-Assistenti (AST).
għall-FG IV, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima tal-Amministraturi (AD - Ġeneralisti).

Test ibbażat fuq il-kompetenza: dan hu test b'mistoqsijiet b’għażla multipla li jevalwa l-għarfien tiegħek fil-qasam ta’ profil speċifiku. Ara s-sejħa għal espressjoni ta' interess għad-dettalji.
it-test ta’ kompetenza għall-aġenti kuntrattwali jinkludi serje ta’ 25 mistoqsija b’għażla multipla li għandhom l-għan li jittestjaw il-kompetenza inerenti għall-kompiti meħtieġa mill-profil speċifiku. Il-mistoqsijiet fit-testijiet ta’ kompetenza huma relatati mad-dmirijiet deskritti f’din is-Sejħa għal Espressjoni ta’ Interess. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba.  Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 50 minuta b’kollox biex iwieġbu l-25 mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. It-testijiet ta’ kompetenza se jsiru bit-tieni lingwa. Kemm dawk tal-grupp ta' funzjoni II kif ukoll tal-grupp ta' funzjoni III jridu jġibu 13-il punt minn 25 biex jgħaddu, filwaqt li l-kandidati tal-grupp ta’ funzjoni IV jridu jġibu 16-il punt minn 25 biex jgħaddu. Dan it-tip ta’ test hu applikabbli għall-profili li ġejjin:

Finanzi: mistoqsijiet dwar il-proċeduri finanzjarji, il-ġestjoni finanzjarja, l-analiżi u l-konsulenza (awditjar u kontrolli), li jistgħu jkopru wkoll teoriji ekonomiċi u għodda biex jiġu mmonitorjati u analizzati xejriet, żviluppi u data ekonomiċi u finanzjarji.
Ġestjoni ta’ Proġetti / Programmi: mistqosijiet dwar għarfien ta’ ġestjoni ta’ proġetti/programmi (ippjanar, monitoraġġ, evalwazzjoni, eċċ) li jkopru wkoll aspetti rilevanti finanzjarji, komunikazzjoni u assigurazzjoni tal-kwalità.
Segretarji/Uffiċjali klerikali: mistoqsijiet dwar firxa ta’ kompiti segretarjali/dmirijiet klerikali bħalma huma l-organizzazzjoni ta’ laqgħat, preparazzjoni ta’ missjonijiet, il-filing ta’ dokumenti u posta, l-għażla tal-posta, iż-żamma tad-djarji tal-appuntamenti, eċċ. Jiġi ttestjat ukoll l-għarfien bażiku tal-prodotti tas-software tal-MS Office.
Amministrazzjoni / Riżorsi umani: mistoqsijiet li għandhom x’jaqsmu l-aktar mal-maniġment tal-istaff u t-taħriġ professjonali.
Komunikazzjoni: mistoqsijiet dwar għodda prattiċi bħalma huma, iżda mhux limitati għal, briefings, skedi informattivi, komunikazzjoni online, media soċjali kif ukoll aspetti pertinenti mal-ġestjoni tal-proġetti relatati ma’ pereżempju d-definizzjoni/l-implimentazzjoni/l-eżekuzzjoni ta’ strateġiji ta’ komunikazzjoni.
Affarijiet Politiċi / Politiki tal-UE: mistoqsijiet dwar għarfien fl-oqsma politiċi, kemm ġenerali kif ukoll fil-livell tal-UE, iżda li jistgħu jkopru wkoll suġġetti legali u ekonomiċi.
Liġi: mistoqsijiet ta’ għarfien dwar il-liġi tal-UE, nazzjonali u internazzjonali li jistgħu jkopru wkoll suġġetti politiċi u ekonomiċi.
Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT): mistoqsijiet dwar varjetà ta’ suġġetti relatati mal-ITC, fosthom l-użu tal-lingwi tal-ipprogrammar bħall-JAVA, il-Visual Basic, il-Visual C#, eċċ, l-amministrazzjoni tal-ambjent tal-utent (pereżempju Windows u Unix) u l-ġestjoni tan-network u t-telekomunikazzjonijiet.
Persunal għall-kura tat-tfal: mistoqsijiet dwar il-kura tat-tfal fil-faċilitajiet ta’ wara l-iskola u ta’ barra (tfal ta’ bejn it-3.5 u l-14-il sena), it-tagħlim fil-kindergarten u n-nursery/infermieri u x-xogħol tal-kura tat-tfal tal-età bejn 0 u 3 snin fil-crèches.
Psikologi Edukattivimistoqsijiet li jkopru aspetti differenti bħall-koordinazzjoni tax-xogħol f’nursery jew f’ċentru ta’ wara l-iskola u l-persunal tiegħu, il-kwalità tal-ħajja tat-tfal u l-interazzjoni mal-ġenituri, l-iżvilupp u l-monitoraġġ tad-dikjarazzjoni tal-missjoni edukattiva (inkluż it-taħriġ).

Test tal-komprensjoni tal-lingwa: dawn huma Mistoqsijiet b’Għażla Multipla (MCQ) li jivvalutaw il-komprensjoni tiegħek tal-Lingwa 2 (Ingliż, Franċiż, Ġermaniż) f’termini ta’ vokabularju, grammatika/kostruzzjonijiet u stil tas-sintassi.
It-test tal-komprensjoni tal-lingwa għall-aġenti kuntrattwali jinkludi serje ta’ 12-il Mistoqsija b’Għażla Multipla (MCQ) li huma mfasslin biex jittestjaw il-komprensjoni tiegħek tal-L2 (EN-FR-DE) f’termini ta’ vokabularju, grammatika/kostruzzjonijiet u stil ta’ sintassi. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 30 minuta b’kollox biex iwieġbu 12-il mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. Il-marka minima meħtieġa hi 6 minn 12-il punt għall-grupp ta’ funzjoni III u 7 minn 12-il punt għall-gruppi ta’ funzjoni IV.

Dan it-tip ta’ test hu applikabbli għall-profili li ġejjin:
Tradutturi/Qarrejja tal-provitest maħsub biex jivvaluta li l-kandidati għandhom komprensjoni tajba tal-L2 (EN-FR-DE) f’termini ta’ vokabularju, grammatika/sintassi, u stil. Il-mistoqsijiet ma jeħtiġux għarfien addizzjonali u huma bbażati biss fuq l-informazzjoni pprovduta fit-test.

Dawn it-testijiet kollha jsiru fuq il-kompjuter u tagħmilhom kollha fl-istess ħin f’ċentru tat-testijiet tal-għażla tiegħek (tista’ tagħżlu minn dawk disponibbli). Il-lista ta’ ċentri disponibbli se tkun aċċessibbli għall-kandidati fl-ittra ta’ stedina tagħhom.
 

Għall-profil tal-Ħaddiema manwali u tal-appoġġ amministrattiv: ma hemm ebda test tal-kompetenza u ebda test tal-komprensjoni tal-lingwa, testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament biss.