Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Testijiet tal-EPSO

Il-kompetizzjonijiet jew il-proċeduri ta’ selezzjoni tal-EPSO jinkludu sensiela ta’ testijiet immirati lejn il-valutazzjoni tal-kompetenzi ġenerali u speċifiċi.

Passi prinċipali

  • Eliġibbiltà - evalwazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà u r-rekwiżiti minimi.
  • Talent Screener- biss għall-kompetizzjonijiet speċjalizzati. Fil-formola tal-applikazzjoni tagħhom, il-kandidati huma mitluba jelenkaw il-ħiliet professjonali, l-esperjenza u l-kwalifiki kollha tagħhom, li mbagħad jiġu vvalutati mill-Bord ta’ Selezzjoni.
  • Testijiet b’għażla multipla bbażati fuq il-kompjuter - testijiet ta’ raġunament verbali, numeriku u astratt u, għal ċerti kompetizzjonijiet speċjalizzati, testijiet fuq kompetenzi relatati mal-qasam. It-testijiet normalment isiru mill-bogħod u/jew f’wieħed miċ-ċentri tal-ittestjar fid-dinja. Il-kandidati jridu jagħmlu t-testijiet matul perjodu ta’ ttestjar partikolari.
  • Fażi taċ-ċentru ta’ evalwazzjoni  - l-istadju finali għall-ittestjar tal-kompetenzi ġenerali u dawk relatati mal-qasam. Permezz ta’ diversi testijiet, il-membri tal-Bord ta’ Selezzjoni jevalwaw il-ħiliet bħall-analiżi u s-soluzzjoni tal-problemi, il-komunikazzjoni, il-prijoritizzazzjoni u l-organizzazzjoni, il-kisba ta’ kwalità u riżultati, u oħrajn. Biex tiġi evalwata kompetenza, jitqiesu 5 ankri. It-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni huma organizzati f’format online (mill-bogħod) u t-testijiet normalment isiru f’dati differenti. Jekk jogħġbok innota li l-EPSO se juża qafas ta’ kompetenza ġdid għall-kompetizzjonijiet ippubblikati fl-2023. Tista’ taqra aktar dwaru hawnhekk: Bidu tal-Proċess ta’ Trasformazzjoni tal-EPSO | Karrieri mal-UE (europa.eu)

Jekk tixtieq issir taf aktar dwar il-proċeduri ta’ selezzjoni tal-EPSO, nissuġġerulek tiċċekkja wkoll it-Testijiet tal-EPSO: Paġna tal-Miti u l-Fatti.

Tipi ta' testijiet

Hawn taħt, għal kull profil tista’ ssib il-lista tat-testijiet relatati u xi kampjun ta’ mistoqsijiet li l-kandidat jista’ jiffaċċja.