Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Kif tapplika

Please note that this page will be updated soon following the new competition model.

 

Il-proċeduri ta’ selezzjoni għall-impjiegi fl-istituzzjonijiet tal-UE jvarjaw skont il-kategoriji tal-persunal li għalihom japplikaw il-kandidati.

Aqra t-taqsimiet t’hawn taħt biex issib informazzjoni dettaljata dwar kull kategorija. B’mod ġenerali, b’mod partikolari għall-persunal permanenti, l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) huwa inkarigat mis-selezzjoni.

Tista’ wkoll tiċċekkja l-paġna tat-testijiet tal-EPSO tagħna fejn tista’ ssib deskrizzjoni ġenerali tat-testijiet tagħna u tikseb idea ta’ liema ħiliet jista’ jkollok bżonn tiżviluppa biex tirnexxi.

Għal aktar dettalji, ikkonsulta r-regolamenti tal-persunal u l-paġna tal-FAQs tal-EPSO. Tgħallem aktar dwar il-profili tal-karrieri tal-UE tal-EPSO u l-opportunitajiet ta’ xogħol disponibbli.

Persunal permanenti

L-istituzzjonijiet tal-UE jagħżlu l-persunal permanenti permezz ta’ kompetizzjonijiet miftuħin reklamati fuq il-paġna tas-sit web tagħna.

Avviż ta’ Kompetizzjoni jakkumpanja kull kompetizzjoni miftuħa, li jipprovdi d-dettalji kollha dwar il-profil tax-xogħol mixtieq, id-dmirijiet, il-kriterji ta’ eliġibbiltà u l-proċeduri ta’ selezzjoni.

L-applikanti kollha jridu joħolqu profil tal-EPSO, l-għodda ewlenija biex jirċievu notifiki u komunikazzjonijiet matul proċedura ta’ selezzjoni.

Bord tas-Selezzjoni, maħtur għal kull kompetizzjoni, huwa responsabbli għall-evalwazzjoni tal-kandidati matul il-proċess kollu.

Il-kompetizzjonijiet jitħabbru bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. Hemm diversi passi għal proċedura ta’ selezzjoni, kull wieħed b’varjetà ta’ testijiet u metodi oħra li jivvalutaw il-kompetenzi ewlenin u l-ħiliet professjonali:

  • Talent Screener, għal kompetizzjonijiet speċjalizzati. Il-kandidati huma mitluba jelenkaw il-ħiliet, l-esperjenza u l-kwalifiki professjonali kollha tagħhom, li mbagħad jiġu vvalutati mill-Bord ta’ Selezzjoni.
  • Ċentru ta’ evalwazzjoni, l-istadju finali għall-ittestjar tal-kompetenzi ġenerali u dawk relatati mal-qasam. Permezz ta’ diversi testijiet, il-membri tal-Bord ta’ Selezzjoni jevalwaw il-ħiliet bħall-analiżi u s-soluzzjoni tal-problemi, il-komunikazzjoni, il-prijoritizzazzjoni u l-organizzazzjoni, il-kisba ta’ kwalità u riżultati, u oħrajn.

Il-proċedura ta’ selezzjoni hija mfassla biex tistabbilixxi lista ta’ riżerva ta’ kandidati li rnexxew.

Kull meta jkun hemm bżonn ta’ reklutaġġ, l-istituzzjonijiet tal-UE jfittxu kandidati xierqa fil-lista ta’ riżerva u jistiednu lil dawk li l-aktar jaqblu mal-pożizzjoni vakanti għal intervista għal impjieg.

Skont il-kompetizzjoni, proċedura ta’ selezzjoni għal persunal permanenti tal-UE tista’ ddum minn ftit xhur sa diversi xhur.

Tista’ wkoll issir taf aktar dwar it-testijiet tal-EPSO, inkluż "Testijiet tal-EPSO: miti u fatti", fit-taqsima tal-FAQs tagħna.

Persunal kuntrattwali

Il-persunal kuntrattwali jiġi reklutat b’żewġ modi:

1) Aġenti Kuntrattwali - CAST Permanenti 

L-Aġenti Kuntrattwali jistgħu jiġu reklutati permezz tal-proċedura ta’ selezzjoni CAST Permanenti

CAST tfisser Għodda għas-Selezzjoni tal-Aġenti Kuntrattwali (Contract Agents Selection Tool); Permanenti tfisser li l-proċess jibqa’ miftuħ, mingħajr skadenza għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet.

Fil-paġna tagħna dwar l-opportunitajiet ta’ xogħol tista’ ssib is-Sejħa għal Espressjonijiet ta’ Interess tal-CAST Permanenti għal profili bħall-finanzi, l-affarijiet politiċi/il-politiki tal-UE, is-segretarji u l-iskrivani, it-teknoloġija tal-informazzjoni, il-liġi, il-komunikazzjoni, biex insemmu biss ftit. L-applikanti għandhom isegwu l-istruzzjonijiet assoċjati magħha.

Il-proċedura tirrikjedi li jinħoloq profil tal-EPSO u li tiddaħħal informazzjoni personali, professjonali u edukattiva fil-bażi tad-data CAST.

Il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni għall-proċedura ta’ selezzjoni CAST Permanenti ma tfissirx li l-kandidati jiġu mistiedna awtomatikament għat-testijiet. 

Kull meta jinqalgħu ħtiġijiet ta’ reklutaġġ, l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE jistgħu jfittxu fil-bażi tad-data CAST u jelenkaw numru limitat ta’ applikanti li l-ħiliet tagħhom jaqblu mar-rekwiżiti tal-impjieg inkwistjoni.

Dawn l-applikanti preselezzjonati se jiġu mistiedna jagħmlu testijiet organizzati mill-EPSO: testijiet b’għażla multipla (MCQ) ibbażati fuq il-kompjuter li jinkludu raġunament verbali, numeriku u astratt; test tal-kompetenza (għarfien fil-qasam tal-ispeċjalizzazzjoni) jew test tal-komprensjoni tal-lingwa (għall-profili lingwistiċi).

Dawk li jirnexxilhom jgħaddu mit-testijiet jistgħu jiġu mistiedna għal intervista u eventwalment jiġu reklutati.

Tgħallem aktar dwar il-proċess fil-paġna tal-CAST Permanenti tagħna li minnha tista’ tapplika direttament.

 

2) Aġenti Kuntrattwali – Postijiet vakanti ad hoc

L-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE jistgħu wkoll jirreklutaw persunal kuntrattwali biex jimlew pożizzjonijiet speċifiċi kull meta jkun hemm bżonn. F’dan il-każ, l-esperti jistgħu jintalbu jkopru varjetà ta’ rwoli, minn assistent finanzjarju, sa xjentist soċjali, webmaster, inġinier taċ-ċibersigurtà, biex insemmu xi ftit. 

Għall-kuntrarju tal-proċess tal-CAST Permanenti, kull post vakanti għandu skadenza għall-applikazzjoni u fih informazzjoni dwar l-applikazzjoni, il-proċedura ta’ reklutaġġ u d-dettalji l-oħra kollha.

L-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE jippubblikaw postijiet vakanti ta’ persunal kuntrattwali ad hoc u jistabbilixxu l-proċeduri ta’ applikazzjoni u reklutaġġ tagħhom stess

Tista’ ssib postijiet vakanti ta’ persunal kuntrattwali miftuħa fuq il-paġna tal-opportunitajiet ta’ xogħol tagħna. 

Persunal temporanju

L-aġenti temporanji jiġu reklutati biex jissostitwixxu uffiċjali jew biex isaħħu ċerti servizzi, ġeneralment għal perjodu limitat ta’ żmien

Il-persunal temporanju jista’ jkun meħtieġ għal varjetà ta’ rwoli bħal xjenzati soċjali, managers tal-proġetti, tradutturi, analisti xjentifiċi, uffiċjali tal-ipprogrammar, fost ħafna oħrajn. 

L-istituzzjonijiet, l-aġenziji u l-korpi tal-UE li jirreklutaw jistgħu jippubblikaw il-postijiet battala tal-persunal temporanju fuq il-paġna tal-opportunitajiet ta’ impjieg tal-EPSO u jorganizzaw il-proċess ta’ selezzjoni huma stess.

Skont il-ħtiġijiet differenti li jinqalgħu f’ċertu mument, jistgħu jiddelegaw l-organizzazzjoni tal-proċedura ta’ selezzjoni lill-EPSO. Fil-każ tal-aħħar, Sejħa għal Espressjonijiet ta’ Interess takkumpanja l-proċedura ta’ selezzjoni u tinkludi dettalji dwar il-profil tal-impjieg mixtieq, il-kriterji tal-eliġibbiltà u t-testijiet.

Tista’ ssib aktar pożizzjonijiet fuq is-siti web tal-postijiet ta’ impjiegi battala tal-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE.
 

Esperti nazzjonali sekondati (SNEs)

L-Esperti Nazzjonali Sekondati (SNEs) huma impjegati taċ-ċivil ikkwalifikati mill-Istati Membri tal-UE li jġibu l-għarfien espert tagħhom fl-UE għal perjodu ta’ żmien stabbilit.

L-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE jirreklutawhom kull meta jkollhom bżonn persunal b’ħiliet uniċi offruti mill-SNEs: għarfien espert tekniku, ta’ sigurtà, legali u finanzjarju, fost ħafna oħrajn.

Il-pożizzjonijiet tal-SNEs spiss jiġu rreklamati fuq il-paġna tal-opportunitajiet ta’ impjieg tal-EPSO. Id-dettalji kollha relatati mal-proċess tas-selezzjoni, il-kundizzjonijiet tas-sekondar, il-kriterji ta’ eliġibbiltà u n-natura tal-kompiti jistgħu jinstabu fl-avviż ta’ post vakanti rispettiv. 

L-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE li jirreklutaw huma responsabbli mill-applikazzjoni u l-proċeduri ta’ reklutaġġ tagħhom stess. 

Ikkuntattja r-rappreżentanza permanenti għall-UE ta’ pajjiżek biex din tinfurmak dwar opportunitajiet attwali.

Oħrajn
  • Persunal interim

Il-persunal interim hu impjegat minn aġenziji temporanji biex iwettqu kompiti fl-istituzzjonijiet tal-UE fuq bażi temporanja. Mhumiex membri tal-persunal tal-UE.

Il-persunal interim ikopri varjetà ta’ rwoli manwali, tekniċi u oħrajn speċifiċi.

Aġenziji fi Brussell

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Telefown: +32 2 643 4790
Email: inhouse_1230@randstad.be
Sit web: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brussels
Telefown: +32 2 212 1920
Email: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Telefown: +32 2 513 14 14
Email: publicsector@daoust.be
Sit web: www.daoust.be

 

Aġenziji fil-Lussemburgu

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

  • Esperti tal-UE

L-esperti f’qasam ta’ politika tal-UE jistgħu jirreġistraw il-kredenzjali tagħhom f’bażi tad-data tal-esperti miżmuma minn istituzzjoni jew aġenzija tal-UE.

L-esperti rreġistrati jistgħu mbagħad jiġu reklutati għal kompiti speċifiċi, kif meħtieġ.

Tgħallem kif tista’ ssir espert tal-Kummissjoni tal-UE.

Tista’ tiċċekkja wkoll is-Servizz Komunitarju ta’ Informazzjoni dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp (CORDIS).

 

  • Assistenti Parlamentari

L-assistenti parlamentari jaħdmu direttament mal-Membri tal-Parlament Ewropew u jgħinuhom f’ħidmithom billi jwettqu numru kbir ta’ kompiti. Il-pożizzjonijiet huma bbażati fi Brussell, fi Strasburgu jew fil-Lussemburgu.

Ara s-sit web tal-Parlament Ewropew għal aktar informazzjoni.

Tista’ tiċċekkja wkoll is-siti web tal-gruppi politiċi tal-Parlament tal-UE għal informazzjoni dwar il-proċeduri ta’ reklutaġġ tagħhom stess.

 

  • Lingwisti freelance

Mal-istituzzjonijiet tal-UE hi disponibbli karriera freelance għat-tradutturi u l-interpreti.

Biex issir traduttur freelance:

  • għall-Kummissjoni Ewropea, jekk jogħġbok ikkonsulta l-avviżi tas-sejħa għall-offerti.
  • għall-Qorti tal-Ġustizzja, jekk jogħġbok ikkonsulta l-avviżi tal-kuntratti.

Biex issir interpretu freelance fil-Kummissjoni Ewropea, fil-Parlament Ewropew jew fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, jekk jogħġbok tgħallem aktar billi żżur Interpreting for Europe.

 

  • Persunal tal-manutenzjoni u tal-canteens

Il-ħaddiema tal-manutenzjoni u l-persunal tal-canteens jiġu reklutati permezz ta’ kumpaniji kontraenti esterni.

Dawn il-kuntratti jingħataw permezz ta' proċeduri ta' sejħiet għal offerti.

Tista’ titgħallem aktar fil-paġna tal-finanzjament u s-sejħiet għall-offerti tal-UE.