Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Konstantinos

Konstantinos ilu jaħdem sena fid-Direttorat Ġenerali għall-Infrastruttura u l-Loġistika fil-Parlament Ewropew fil-Lussemburgu. Fl-2006 kien iddjanjostikat li jbati minn sklerożi multipla u jimxi bl-għajnuna ta’ krozza. Staqsejnieh kif sab l-ambjent tax-xogħol.

"Ix-xogħol f'ambjent mimli appoġġ (kollegi simpatiċi, infrastruttura aċċessibbli) għen fil-kondizzjoni tiegħi biex inħossni stabbli u forsi saħansitra biex immur għall-aħjar. Barra minn hekk, il-proġetti li ngħatawli, ispirawni biex naħdem anki b’mod aktar iebes. Inħossni partikolarment kuntent dwar it-titjib fil-faċilitajiet tal-Parlament Ewropew f'dak li huwa aċċessibbiltà għal nies bi bżonnijiet speċjali. F’dan il-kuntest, inħossni mbierek li ġejt mogħti ċ-ċans li nuri l-aħjar prattiki tal-Unjoni Ewropea li jikkonċernaw kwistjonijiet ta’ diżabbiltà.”