Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea - Traineeships mingħajr ħlas

Miftuħa għal applikazzjoni
29/08/2022
Data tal-għeluq
27/09/2022 12:00
Postijiet: 
Brussell (il-Belġju)

Istituzzjoni/Aġenzija

Ix-xogħol ta’ kuljum ta’ trainee jiddependi fuq il-ħtiġijiet tas-servizz u ġeneralment ikun ekwivalenti għal dak tal-uffiċjali amministraturi li għadhom jibdew fil-bidu tal-karriera tagħhom, eż.: it-tħejjija tal-laqgħat u l-abbozzar tal-minuti, l-attendenza fil-laqgħat tal-Coreper u l-korpi ta’ tħejjija tal-Kunsill, ir-riċerka fuq proġett partikolari, it-traduzzjoni ta’ dokumenti, il-ġbir tad-dokumentazzjoni, il-kitba tar-rapporti. It-trainees se jiġu mistiedna wkoll biex jipparteċipaw fi programm ta’ studju li jinkludi żjarat u konferenzi f’istituzzjonijiet oħra tal-UE fi Brussell, il-Lussemburgu u Strasburgu.

Min jista’ japplika: dawn it-traineeships huma rriservati għall-istudenti universitarji ċittadini tal-UE tat-tielet, ir-raba’ jew il-ħames sena li jridu jagħmlu perjodu ta’ taħriġ obbligatorju bħala parti mill-kors tagħhom.

Tul: minn xahrejn sa 5 xhur

Bi ħlas: le. Jingħata rimborż għall-indennizz tal-ivvjaġġar. Kard għal tnaqqis fir-ristorant tas-SĠK. Assikurazzjoni tas-saħħa/tal-aċċidenti.

Dati tal-Bidu:

  • l-1 ta’ Frar (perjodu ta’ applikazzjoni madwar Settembru/Ottubru - iċċekkja f’dak il-mument għad-dati finali).
  • l-1 ta’ Settembru (perjodu ta’ applikazzjoni madwar Frar/Marzu - iċċekkja f’dak il-mument għad-dati finali).