Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Diversità, inklużjoni u ugwaljanza

Colleagues with a disability and of different backgrounds

Il-promozzjoni tal-inklużjoni, l-ugwaljanza u d-diversità huma ċentrali għall-missjoni tal-Unjoni Ewropea. Sabiex issostni dawn il-valuri, l-UE għandha l-għan li tattira forza tax-xogħol diversa u inklużiva.

L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) jistinka b’mod attiv biex iżid id-diversità tal-ġabra ta’ talenti tal-istituzzjonijiet biex jiżgura li s-servizz ċivili tal-UE jkun rappreżentattiv kompletament taċ-ċittadini li jaqdi.

In-nondiskriminazzjoni fuq kwalunkwe bażi bħall-ġeneru, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika, l-isfond soċjoekonomiku, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, in-nazzjonalità, it-twelid, id-diżabbiltà, l-età, l-orjentazzjoni sesswali jew kwalunkwe karatteristika oħra hija inkorporata fil-leġiżlazzjoni tal-UE.

Fil-proċeduri tal-għażla tiegħu, l-EPSO jistinka biex joffri opportunitajiet indaqs u aċċess lill-applikanti kollha biex jiżgura li jkollhom l-istess opportunità biex juru l-ħiliet tagħhom u jikkompetu fuq bażi ugwali.

L-EPSO huwa impenjat li jidentifika u jneħħi kwalunkwe fattur li jimblokka bħad-diżabbiltà, il-preġudizzju potenzjali jew ir-riskju ta’ diskriminazzjoni.

L-involviment kontinwu tal-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji tal-UE għad-diversità u l-inklużjoni jestendi għall-post tax-xogħol fejn kull individwu huwa apprezzat u rispettat u d-diversità hija rikonoxxuta bħala sors ta’ arrikkiment u innovazzjoni.

Skopri aktar fil-paġna tagħna Opportunitajiet Indaqs.