Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Over EPSO

EPSO en EU Careers: ambitieus talent matchen met EU-loopbanen

EPSO's hoofdtaak is voorzien in de personeelsbehoefte van de EU-instellingen door via algemene en gespecialiseerde vergelijkende onderzoeken getalenteerde kandidaten te selecteren. Daarbij treedt EPSO op als betrouwbare matchmaker tussen de EU-instellingen en hoogpresterende professionals en afgestudeerden. EPSO draagt zo bij tot de opbouw van het Europese ambtenarenapparaat voor nu en de toekomst.

Als interinstitutionele organisatie selecteert EPSO personeel voor het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, de Europese Dienst voor extern optreden, de Europese Ombudsman en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Al deze instellingen kunnen personeel kiezen uit de lijsten van kandidaten die door EPSO zijn geselecteerd.

 

EPSO streeft ernaar de EU-instellingen te voorzien van personeel dat optimaal aansluit bij hun behoeften. Dat wordt bereikt met efficiënte en doeltreffende selectieprocedures van hoge kwaliteit, in combinatie met een innovatieve aanpak.

Onze strategie berust op de volgende uitgangspunten:

 • proactiviteit en klantgerichtheid
 • een innovatieve insteek en vooruitlopen op trends bij het spotten van talent
 • selectiemethoden waarmee gevarieerd talent wordt aangetrokken
 • een dienstenaanbod dat op de behoeften van de instellingen is afgestemd
 • duidelijke, transparante en voor iedereen toegankelijke procedures waardoor klachten zeldzaam zijn en in de geest van een goede bestuurspraktijk worden behandeld

EPSO laat zich leiden door drie belangrijke beginselen om zijn visie te verwezenlijken:

 • Doelmatigheid: EPSO streeft naar een optimale selectie door de juiste vaardigheden te toetsen met de juiste tests. We mikken op de meest geschikte kandidaten en evalueren hun kwaliteiten aan de hand van internationaal aanvaarde methodes.
 • Aanpasbaarheid: De processen van EPSO zijn steeds modulairder en kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van de cliënt. Op basis van hun feedback en regelmatige interne evaluaties wordt deze aanpak voortdurend verbeterd.
 • Snelheid: De vergelijkende onderzoeken van EPSO verlopen steeds sneller. Dit wordt bereikt door de werkzaamheden van jury’s en personeel goed te plannen en te ondersteunen, beter samen te werken met de instellingen waarvoor EPSO werkt en de selectieprocedures te stroomlijnen door nodeloze rompslomp te voorkomen.

 

 • Integriteit: EPSO-medewerkers vertrouwen elkaar, zijn eerlijk en van goede wil. Het belang van de dienst en van EPSO's klanten staat voorop.
 • Professionaliteit: de selectieprocedures verlopen eerlijk en efficiënt, zijn gebaseerd op de beste praktijken, en onze gespecialiseerde en hooggekwalificeerde medewerkers staan borg voor kwaliteit en klanttevredenheid. EPSO is innovatief en dynamisch en doet er alles aan om zijn beloftes volledig waar te maken.
 • Kwaliteit: EPSO streeft er consequent naar om diensten van hoge kwaliteit op tijd te leveren aan de instellingen. We luisteren goed naar alle betrokkenen en verbeteren onze diensten voortdurend op basis van die feedback.
 • Diversiteit en respect: EPSO weerspiegelt diversiteit in zijn eigen team en ondersteunt alle medewerkers, ongeacht hun achtergrond, zo goed mogelijk om samen het doel te bereiken. Respect en professionaliteit zijn de leidende beginselen van alle werkrelaties bij EPSO.
 • Samenwerking: EPSO stimuleert interne samenwerking en samenwerking met alle betrokkenen. We vormen kwaliteitspartnerschappen om als dienstverlener beter te kunnen presteren en stimuleren actief het gebruik van samenwerkingsplatforms. Wij werken vanuit een sterke basis van proactiviteit, klantgerichtheid en uitmuntendheid.

EPSO verwerkt tegenwoordig ongeveer 46.000 sollicitaties per jaar voor zo’n 1300 vacatures in de EU-instellingen. De tests worden uitgevoerd in 24 talen, een unicum in de wereld van werving en selectie.

Informatie over vergaderingen met belangenvertegenwoordigers door de directeur van EPSO.

EPSO beheert de website "EU Careers", met informatie over selectieprocedures van de EU en vergelijkende onderzoeken van EPSO in 24 talen. Volg EU Careers op FacebookTwitterLinkedIn en Instagram.

 

Video: EPSO in één oogopslag