Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Recht

Juristen houden zich bezig met alle juridische aspecten van de activiteiten van de EU-instellingen. Zij zijn betrokken bij het wetgevingsproces van de EU en werken op gebieden als concurrentie, criminaliteit, gegevensbescherming, grensoverschrijdende samenwerking, bankdiensten, fraudepreventie, internationale overeenkomsten, consumentenrecht, om er maar een paar te noemen.

Jurist-linguïst

Functieomschrijving

De jurist-linguïsten van de EU zorgen ervoor dat alle nieuwe wetgeving correct in andere EU-talen wordt vertaald en getrouw de tekst weergeeft waarin zij oorspronkelijk werd opgesteld.

Voor de functie zijn bekwame juristen met uitstekende taalvaardigheden vereist. Het behoort onder meer tot hun taak om wetgevingsprocedures in hun geheel op te volgen en daarbij als adviseur op te treden, aanwijzingen te geven inzake het opstellen van wetgeving en wetsteksten te controleren en reviseren alsook na te gaan of deze met de formele voorschriften in overeenstemming zijn. 

Belangrijkste kwalificaties

U moet beschikken over een perfecte kennis van één EU-taal en een grondige kennis van ten minste twee andere talen en een rechtenstudie hebben afgerond. De belangrijkste kwalificaties kunnen variëren. U dient daarom telkens wanneer een selectieprocedure wordt gepubliceerd, te controleren wat de specifieke vereisten zijn.

Lees meer over selectieprocedures en de verschillende personeelscategorieën.

U kunt ook vacatures bekijken of onze informatie over stages raadplegen.

Daarnaast kunt u ook zoeken naar tijdelijke contracten op de website van het Hof van Justitie.

Jurist

Functiebeschrijving

EU-juristen verstrekken juridisch advies, waarborgen de wettigheid en redactionele kwaliteit van rechtshandelingen, voeren uitgebreid juridisch onderzoek en uitgebreide juridische analyse uit en treden op als gemachtigden van de instellingen in gerechtelijke procedures. 
Hun taken omvatten onder meer het opstellen van juridische beleidsdocumenten, het verstrekken van juridisch advies aan het hoger management, het deelnemen aan interinstitutionele onderhandelingen over de vaststelling van rechtshandelingen van de EU, het samenwerken met de nationale autoriteiten van de EU teneinde de nationale wetgeving te verbeteren, het vertegenwoordigen van de EU-instellingen in gerechtelijke procedures, het uitvoeren van diepgaand onderzoek en diepgaande analyse en het deelnemen aan juridische bijeenkomsten op internationaal niveau.
 
Belangrijkste kwalificaties

U beheerst ten minste twee EU-talen goed en heeft een diploma in de rechten. Daarmee kunt u instappen in rang AD5 (de laagste rang voor administrateurs). Met enkele jaren relevante werkervaring kunt u zelfs in een hogere rang beginnen (rang AD7). De belangrijkste kwalificaties kunnen variëren. U dient daarom telkens wanneer een selectieprocedure wordt gepubliceerd, te controleren wat de specifieke vereisten zijn.

Lees meer over selectieprocedures en de verschillende personeelscategorieën.

U kunt ook vacatures bekijken of onze informatie over stages raadplegen.