Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Herziening van de selectieprocedures bij EPSO

EPSO is momenteel bezig met een grondige herziening van de selectieprocedures om beter in te spelen op de veranderende behoeften van de EU-instellingen en de realiteit van de huidige arbeidsmarkt. We denken na over een nieuw concept voor de vergelijkende onderzoeken voor AD-generalisten en over een herziening van het competentiekader. Een belangrijke doelstelling hierbij is de groep kandidaten diverser te maken wat betreft profielen en achtergronden. We testen al enkele nieuwe selectiemethoden in procedures voor specialisten.

We willen de duur van de procedure bekorten en de vergelijkende onderzoeken efficiënter maken voor zowel kandidaten als beoordelaars. Ook willen wij kandidaten met specialistische profielen beter bereiken en moderne testmethoden toepassen volgens internationale beste praktijken. EPSO wil vakgerelateerde meerkeuzetoetsen per computer gaan gebruiken in een vroege fase van de procedures voor specialisten. Voor de computertests inzake het redeneervermogen zal voortaan alleen een slaagdrempel gelden. Mede door de coronacrisis zijn we overgeschakeld op assessments met toezicht op afstand, en bij sommige selectieprocedures kunnen bepaalde tests inzake het redeneervermogen ook online worden afgelegd in plaats van in een testcentrum. Andere proefprojecten betreffen tests in alle 24 officiële EU-talen of een computerondersteund talentonderzoek. Aangezien deze proefprojecten zich in een vroeg stadium bevinden en de resultaten ervan nog moeten worden geanalyseerd, zal EPSO te zijner tijd meer gedetailleerde informatie verstrekken over deze nieuwe ontwikkelingen.

Objectiviteit en gelijke behandeling staan centraal in al deze processen.