Overslaan en naar de inhoud gaan

Gelijkheid

Picture showing 3 people in front of a computer. One man is in a wheel chair.

 Hoe zorgt EPSO voor gelijke kansen in de praktijk?

  • Bij alle selectieprocedures wordt consequent een gelijkekansenbeleid toegepast, overeenkomstig de internationale en Europese antidiscriminatiewetgeving, met inbegrip van hetVN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap) (UNCRPD).
  • EPSO biedt redelijke voorzieningen voor kandidaten met specifieke behoeften vanwege een beperking of een medische aandoening.
  • Voor de werkzaamheden van de EPSO-jury’s geldt het principe van absolute onpartijdigheid. Er worden juryleden met uiteenlopende achtergronden benoemd om te zorgen voor een evenwicht op het vlak van geslacht, leeftijd, nationaliteit, taal, enz. Zij worden opgeleid volgens de strengste professionele normen op het gebied van selectie en objectieve, onbevooroordeelde beoordelingsmethoden.

Zo garandeert EPSO dat alle kandidaten gelijke kansen en gelijke toegang hebben tot de selectieprocedures.

Wat doet EPSO nog meer?

  • we verrichten systematische statistische analyses en monitoring van de testonderdelen om ervoor te zorgen dat de testmethoden en beoordelingen gestandaardiseerd, objectief en op competenties gebaseerd zijn;
  • we organiseren tevredenheidsenquêtes om systematisch feedback van kandidaten te verzamelen, zodat we onze methoden voortdurend kunnen verbeteren;
  • cv's worden geanonimiseerd en evenals de schriftelijke tests uitsluitend op basis van objectieve criteria beoordeeld;
  • we onderzoeken of onze communicatie, selectieprocedures en tests voldoende toegankelijk zijn. Indien nodig worden de tests aangeboden in aangepaste formaten waarbij hulptechnologie kan worden gebruikt.

Meer informatie vindt u in onze veelgestelde vragen over gelijke kansen.

Heeft u vanwege een beperking of medische aandoening speciale aanpassingen nodig bij de EPSO-selectietests? Meer informatie vindt u in de rubriek “Belangrijke informatie” rechts op deze pagina.

 

Bekijk de video over de voorzieningen die we kandidaten met een beperking of specifieke behoeften kunnen bieden tijdens de selectietests:

Video file