Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat zijn de deelname-instructies voor de computertests?

In de aankondiging van het vergelijkend onderzoek of de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor uw selectieprocedure staat hoeveel vragen en hoeveel tijd u krijgt en wat de minimumscore moet zijn.

Aankomst in het testcentrum

Via een link in de afspraakbevestiging kunt u het adres van het testcentrum vinden. Deze bevestiging krijgt u via uw EPSO-account, zodra u een afspraak voor de tests heeft gemaakt. U moet ten minste 30 minuten voor het begin van de tests aanwezig zijn. We kunnen u niet garanderen dat u nog kunt deelnemen aan de test als u te laat komt of uw afspraak mist.
Lees ook ons antwoord op de veelgestelde vraag Aan welke regels moet ik me in het testcentrum houden? voordat u naar het testcentrum gaat.

Bij meerkeuzetests

U krijgt de eerst beschikbare stoel toegewezen. Komt u te vroeg, dan kunnen we u vragen vóór het afgesproken tijdstip te beginnen. Als u door omstandigheden waar het testcentrum geen vat op heeft, zoals technische problemen, niet binnen 30 minuten na het geplande tijdstip kunt beginnen, kunt u het testcentrum om een nieuwe afspraak vragen.

Bij de casestudy, de schriftelijke test op uw vakgebied en vertaaltests

We raden u aan rekening te houden met onverwacht oponthoud en wat meer tijd uit te trekken. Afhankelijk van de aard van het probleem kan het examenschema gewijzigd worden. In uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van enkele uren vertraging. Zo nodig zal het testcentrum u ter plekke meer informatie geven.

Identiteitscontrole

U moet de volgende documenten meebrengen naar het testcentrum:

  • de afspraakbevestiging van uw EPSO-account op papier
  • een geldig document, met daarop een recente foto en handtekening, waaruit uw identiteit blijkt, zoals uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs (met foto), nationale/regionale verblijfsvergunning of militaire identiteitskaart
  • Staat op dit identiteitsbewijs niet uw handtekening, dan moet u nog een ander identiteitsdocument overleggen waarop wel een handtekening staat, bijvoorbeeld: een rijbewijs, bankkaart of kredietkaart zonder foto.

Uw persoonlijke gegevens op bovengenoemde documenten moeten exact overeenstemmen met die in uw EPSO-account.

Start van de tests

U moet de tests afleggen aan het aan u toegewezen werkstation. U kunt niet om een ander werkstation vragen.

 

Bij het begin van de tests wordt u eerst gevraagd uw naam te bevestigen. Als de test niet op uw naam staat, klikt u op de knop "Nee" en waarschuwt u meteen een surveillant.
Alle instructies, zoals de uitleg, de inleiding en tevredenheidsenquête krijgt u doorgaans in uw tweede taal. Voor vergelijkende onderzoeken voor linguïsten kan dit anders zijn.
U legt de tests af in de talen die u op het sollicitatieformulier heeft vermeld. U kunt via uw EPSO-account nagaan welke dat zijn. Let op: zodra u het sollicitatieformulier heeft ingevuld, kunt u de gekozen talen niet meer veranderen! 
Elke werkplek beschikt over de volgende zaken: 

  • een wisbaar notitiebord
  • een viltstift
  • een muis voor rechtshandigen
  • ENKEL BIJ tests van CAST/P-selectieprocedures: een eenvoudige zakrekenmachine (van het hieronder afgebeelde model of, afhankelijk van het testcentrum, van een vergelijkbaar model) Omdat het om een simpel model gaat, wordt hierbij geen handleiding meer verstrekt. U moet er zelf voor zorgen dat het toestel werkt (en dat u het geheugen wist) vóór het begin van de test.
  • een rekenmachine op de computer (zie de vierde afbeelding hieronder) voor de test voor het numeriek redeneervermogen
  • wegwerp-oordopjes (op verzoek)
  • een gehoorbeschermer in de vorm van een koptelefoon, die op de scheidingswanden tussen de werkplekken is geplaatst of op verzoek verkrijgbaar is

Controleer voor u begint of alles naar behoren werkt. Heeft u hulp nodig tijdens de tests, waarschuw dan een surveillant door uw hand op te steken.

calculator_1.jpg

Calculator picture

calculator_2.png

Calculator picture

calculator_3.jpg

Calculator picture

calculator2.png

Calculator picture

Uitleg

Voordat u begint met de tests krijgt u vijf à tien minuten uitleg (afhankelijk van het soort test) over het navigeren door de vragen en het beantwoorden ervan.
Omdat daarbij uitvoerig wordt ingegaan op de testomgeving en het navigeren door de vragen, wordt u na afloop geacht vertrouwd te zijn met deze functies en zal EPSO naderhand dan ook geen klachten hierover aanvaarden.
Bij sommige vragen moet u scrollen om de hele vraag en alle antwoorden te kunnen zien. Wanneer u klaar bent met de uitleg klikt u op "EINDE" om te beginnen met de tests.

Pauze en einde van de tests

U moet alle tests volledig afmaken.
Tijdens de tests krijgt u de gelegenheid een pauze te nemen. Dat is echter niet verplicht. Het tijdstip van deze pauze staat in de uitnodigingsbrief.
Let erop dat u niet per ongeluk uw pauze afbreekt (door op de knop "EINDE" te klikken), omdat dan automatisch de volgende test begint.
Verlaat u de testruimte op een ander moment tijdens de tests (niet geplande pauze), dan krijgt u hiervoor geen extra tijd.
Bij bepaalde tests mag u, als u eerder klaar bent, de testruimte voortijdig in stilte verlaten nadat u een surveillant heeft gewaarschuwd.
U moet zich bij het binnenkomen en verlaten van de testruimte telkens aan- c.q. afmelden.

Tevredenheidsenquête

Na afloop van de tests (behalve bij de postbakopdracht) zal u worden gevraagd in vijf minuten een enquête in te vullen over de test. U bent daartoe evenwel niet verplicht. Het is niet de bedoeling dat u bij deze enquête opmerkingen maakt over technische zaken of vraagt om bepaalde vragen te "neutraliseren" (zie de veelgestelde vragen daarover). De enquête telt niet mee voor uw score.

Na afloop

Na de tests kunt u het testcentrum om een bewijs van deelname vragen.
U krijgt uw score niet meteen in het testcentrum te horen.
Prometric verwerkt de resultaten pas nadat alle tests hebben plaatsgevonden. Daarna worden ze doorgestuurd naar EPSO en goedgekeurd op een speciale juryvergadering. Dit neemt doorgaans enkele weken in beslag.
De termijn kan indien nodig worden verlengd.