Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Wat gebeurt er als ik niet voor de selectietoetsen slaag?

Question categories:

Als u niet slaagt voor de redeneertoetsen, wordt de competentietoets* die u heeft afgelegd, niet beoordeeld.

Slaagt u wel voor de redeneertoetsen maar niet voor de competentietoets*, dan blijven uw resultaten voor de redeneertoetsen wel geldig.

Als u voor een toets niet geslaagd bent, gelden bovendien de volgende regels:

  • als u niet slaagt voor de redeneertoetsen, kunt u zes maanden lang niet worden uitgenodigd voor redeneertoetsen voor dezelfde of een hogere functiegroep. U kunt echter wel worden uitgenodigd voor redeneertoetsen voor lagere functiegroepen.
  • als u niet slaagt voor de competentietoets*, kunt u zes maanden lang niet worden uitgenodigd voor competentietoetsen voor dezelfde of een hogere functiegroep. U kunt echter wel competentietoetsen* afleggen voor hetzelfde profiel in een lagere functiegroep of voor een ander profiel.

De termijn van zes maanden wordt gerekend vanaf de dag waarop uw resultaten in uw EPSO-account zijn gepubliceerd.

Afdelingen met vacatures zijn trouwens niet verplicht u opnieuw uit te nodigen voor toetsen na afloop van die termijn van zes maanden.

*Kandidaten voor taalprofielen (correctoren en vertalers) krijgen een talenkennistoets in plaats van een competentietoets.