Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Er was een probleem met een van mijn meerkeuzevragen. Wat kan ik doen?

Question categories:

Heeft u serieuze twijfels over de inhoud van een van de vragen, dan kunt u binnen drie kalenderdagen na uw test contact opnemen, uitsluitend via de website van EPSO. Vermeld waar de vraag over ging (de inhoud) en wat de mogelijke problemen waren, zodat wij kunnen nagaan over welke vraag/vragen u twijfels heeft. Vermeld ook uw kandidaatnummer (zie de desbetreffende bijlage bij de aankondiging van het vergelijkend onderzoek).

Als blijkt dat de vraag niet voldoet aan de strenge eisen van EPSO, dan wordt deze:

  • verbeterd of uit de databank gewist,
  • “geneutraliseerd”, d.w.z. niet meegerekend, waarbij de punten worden herverdeeld over de resterende vragen, en
  • gemarkeerd met een N (neutralisatie) in de resultaten.