Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom is mijn score voor de inleidende test zo laag?

Question categories:

Hoe u uw eigen kwalificaties en ervaring beoordeelt, is een persoonlijk oordeel dat niet noodzakelijk overeenstemt met dat van de jury. Het is dus zeker geen onweerlegbaar bewijs van een kennelijke fout van de jury.

Verschillende factoren zijn van invloed op uw score, die gebaseerd is op vooraf vastgestelde beoordelingscriteria en de opmerkingen van de corrector:

Bij vertaalproeven worden bijvoorbeeld punten afgetrokken voor:

  • woorden die ontbreken
  • fouten qua betekenis, terminologie en registerkeuze, grammaticale fouten
  • problemen bij het overbrengen van de betekenis
  • hiaten in het vocabulaire dat nodig is voor de vertalen tekst
  • een vertaling die niet af is
  • enz.

Vanuit een juridisch oogpunt dient u hiermee rekening te houden.

  • De beoordeling gebeurt doorgaans anoniem door gekwalificeerde correctoren op basis van een beoordelingsschema.
  • De correctoren krijgen strikte aanwijzingen voor de beoordeling van de kwaliteit.
  • Voor fouten worden punten afgetrokken (vertaalproeven).