Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Kan ik met mijn zaak naar de rechter?

Question categories:

U kunt naar de rechter stappen als een besluit van de jury of het tot aanstelling bevoegd gezag nadelige gevolgen heeft voor uw rechtspositie als kandidaat.

U moet uw zaak aanhangig maken bij het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie binnen een termijn van drie maanden en tien dagen vanaf de kennisgeving van het besluit dat u wilt aanvechten.

Het Gerecht kan het besluit eventueel nietig verklaren, maar niet wijzigen.