Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik heb heel wat beroepservaring en expertise, maar de enige manier om een vaste baan bij de EU te krijgen, is door me te meten met tienduizenden kandidaten.

Question categories:

Vergelijkende onderzoeken voor AD-generalisten kunnen jaarlijks inderdaad tienduizenden kandidaten trekken, want volgens het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (dat de regels, beginselen en arbeidsvoorwaarden van de Europese ambtenaren vastlegt) mag iedereen met een universitair diploma solliciteren. Voor kandidaten met ervaring organiseert EPSO verschillende vergelijkende onderzoeken voor specialisten, met specifieke selectiecriteria die rekening houden met beroepservaring.

Deze specifieke selectieprocedures voor specialisten (juristen, economen, onderzoekers, enz.) stellen zeer specifieke eisen aan beroepservaring, opleiding, enz. Alleen kandidaten die die daaraan voldoen, kunnen solliciteren.

Indien mogelijk, en afhankelijk van het aantal kandidaten (vaak meerdere honderden) en profielen, worden vergelijkende onderzoeken voor specialisten georganiseerd zonder voorafgaande computergestuurde meerkeuzetoetsen. Sinds 2010 hebben kandidaten bij minder dan een derde van de vergelijkende onderzoeken voor specialisten eerst computergestuurde toetsen moeten afleggen. De klemtoon ligt daarom vanaf het begin van het vergelijkend onderzoek op onderwijskwalificaties en beroepservaring.