Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo van de Europese Commissie

Waarom gebruikt EPSO meerkeuzetests?

Question categories:

Het belangrijkste doel van deze cognitieve vaardigheidstests is het meten van het redeneervermogen van alle toekomstige EU-ambtenaren, niet simpelweg het elimineren van een groot aantal kandidaten. Deze meerkeuzetests zijn gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en geven een betere voorspelling van hoe een kandidaat op de werkvloer zou presteren dan pure kennistests. Hoewel de deelnemers aan een bepaald vergelijkend onderzoek niet allemaal dezelfde vragen krijgen, zijn alle vragensets even moeilijk, waardoor iedereen toch gelijk behandeld wordt. De geldigheid en betrouwbaarheid van de meerkeuzetests zijn bevestigd door het Europees Hof van Justitie. Het Hof heeft ook bevestigd dat deze tests voldoen aan het beginsel van eerlijke en gelijke behandeling. Dankzij deze meerkeuzetests kan EPSO tienduizenden kandidaten op verschillende locaties in zeer korte tijd testen (30.000 kandidaten in ±4 weken). Dit is een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier van werken, omdat niet alle kandidaten de test op dezelfde dag en tijd hoeven af te leggen.