Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe zorgen wij bij selectieprocedures voor gelijke behandeling van kandidaten en een onpartijdige jury?

Question categories:

Elke selectieprocedure heeft een specifieke jury die de beste kandidaten selecteert op basis van de kwalificaties en competenties die in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek worden bepaald. Een jury bestaat uit ambtenaren van de EU-instellingen, en EPSO streeft telkens naar een evenwicht wat betreft gender, talenkennis, vertegenwoordiging van personeel en management, en grootte van de instelling. Een voorzitter, bijgestaan door een of meerdere vicevoorzitters, leidt de jury. De werkzaamheden van de jury zijn steeds vertrouwelijk, maar de resultaten van de verschillende fasen van de selectieprocedure komen in het uiteindelijke competentiepaspoort dat in het kader van de transparantie aan de kandidaat wordt bezorgd.

EPSO hecht veel belang aan gelijkheid, en streeft er steeds naar alle kandidaten gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang te bieden:

  • De algemene leidraad voor de jury is het beginsel van onpartijdigheid. Er mag bijvoorbeeld geen rechtstreeks hiërarchisch verband of rechtstreekse familieband bestaan tussen een jurylid en de kandidaat die wordt beoordeeld. Dat een kandidaat op professioneel vlak ooit een verre band met een jurylid had of nog heeft, maakt een assessment echter niet automatisch onmogelijk.
  • Zowel juryleden als kandidaten moeten een mogelijk belangenconflict melden bij EPSO, zodat EPSO hier rekening mee kan houden en indien nodig aanpassingen kan doen.
  • De jury houdt zich aan de criteria uit de aankondiging van het vergelijkend onderzoek wat betreft toelatingseisen, selectie en assessment. Deze criteria worden nauwgezet en consistent gedocumenteerd, goedgekeurd en toegepast.
  • Om alle assessments op geharmoniseerde wijze te laten verlopen, worden de juryleden uitgebreid getraind, gecoacht en gevolgd.
  • EPSO voert systematisch kwaliteitscontroles en statistische analyses uit om eventuele vooroordelen op te sporen en aan te pakken.