Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe moet ik mijn bewijsstukken uploaden/linken?

Uiterlijk op de dag vóór het begin van het assessment moet u gescande kopieën van uw documenten indienen om de gegevens te staven die u in uw sollicitatieformulier heeft ingevuld. U moet deze dan:

A. uploaden naar uw EPSO-account,
B. linken aan uw sollicatieformulier.

Nadere informatie over de te uploaden bewijsstukken vindt u in de algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken in de bijlage bij de aankondiging van het vergelijkend onderzoek.

A. Documenten naar uw EPSO-account uploaden

Upload de gescande kopieën eerst naar uw EPSO-account door daar te klikken op “Bewijsstukken uploaden”.

Het gaat bijvoorbeeld om kopieën van:

  1. identiteitskaart of paspoort;
  2. onderwijs en opleiding;
  3. beroepservaring;
  4. andere documenten.

U kunt maximaal 20 bestanden uploaden voor de categorieën 1, 2 en 4 en maximaal 50 bestanden voor categorie 3 (max. 2 MB per bestand).

De extensie moet pdf, tiff of jpg zijn. Andere bestandsformaten worden niet ondersteund.

Wijzig de naam van uw document in geval van een foutmelding: gebruik slechts één punt voor de bestandsnaamextensie (pdf, tiff, jpg) en geen speciale tekens (_-/ enz.) of spaties in de bestandsnaam. 

U kunt een eerder geüpload document bekijken door op het icoontje (in de vorm van een oog) te klikken en een document verwijderen door op de prullenbak te klikken. Enkel documenten die nog niet of niet langer aan een sollicitatie gelinkt zijn, kunnen verwijderd worden.

B. Documenten aan uw sollicitatie linken

Zodra u de documenten naar uw EPSO-account heeft geüpload, moet u de relevante documenten aan uw sollicitatie linken door op de knop “Bewijsstukken linken” te klikken die u naast elke sollicitatie onder de tab “Sollicitatie(s)” van uw EPSO-account vindt.

Daarmee krijgt u toegang tot de lijst met bewijsstukken die u naar uw EPSO-account heeft geüpload. De documenten zijn per bestandstype in vier categorieën gegroepeerd en alfabetisch gerangschikt onder “Naam”. U heeft hier de volgende mogelijkheden:

  1. weergeven/bekijken (icoontje oog);
  2. linken (icoontje ketting);
  3. alle links verwijderen (icoontje bovenaan);
  4. link verwijderen (icoontje gebroken ketting).

Als u al het nodige gedaan heeft, klikt u op “Terug” om terug te gaan naar het vorige scherm.

Deze bewijsstukken worden niet doorgegeven aan de aanwervende diensten.