Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe worden computertests met toezicht op afstand georganiseerd?

Met de ProProctor-applicatie van onze contractant Prometric kunt u tests veilig op uw eigen computer afleggen op een locatie op afstand in plaats van in een testcentrum. 

Toezicht op afstand houdt in dat een surveillant (“proctor”) de kandidaat tijdens de test in de gaten houdt. Daarvoor gebruikt de surveillant verschillende monitoringapplicaties. De kandidaten kunnen de surveillant ook waarschuwen als ze een vraag hebben of als zich een probleem voordoet.

Met behulp van geluids- en beeldopnamen wordt voortdurend gecontroleerd of er tijdens de test verdachte activiteiten plaatsvinden.